Медия без
политическа реклама

Парламентът изравни заплатите в армията и МВР

С единодушие политическите сили взеха мерки срещу оредяването на военнослужещите

26 Апр. 2024
Промените бяха общо усилие на всички парламентарни формации.
БГНЕС
Промените бяха общо усилие на всички парламентарни формации.

Политиците се задействаха, за да предприемат мерки срещу отчайващото положение на българската армия, която непрекъснато оредява заради лошите материални условия на военнослужещите. Парламентарните формации се обединиха и всички заедно прокараха промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които се залагат по-високи възнаграждения за военните. Днес поправките в закона бяха окончателно приети с пълно единодушие и без дебати в пленарната зала.

В мотивите към предложението си вносителите посочиха, че недостигът на кадри в армията достига равнище, при което създава сериозни рискове пред въоръжените сили. С промените заплатите ще се увеличат средно с около 30 процента и ще бъдат изравнени с тези на служителите на МВР, които бяха приети през февруари 2024 г. и ще влязат в сила от 1 януари 2025 г. Депутатите очакват, че така военната професия ще стане по-привлекателна и ще бъдат привлечени нови хора в армията.

Базата, на основата на която се изчислява основната месечна заплата в армията, ще се определя ежегодно въз основа на средната работна заплата в страната за второто тримесечие на предходната година. Това ще става със заповед на военния министър всяка година през януари. Месечното възнаграждение ще се увеличава спрямо базата с коефициент от поне 1.2 за офицери и поне 1.0 за офицерски кандидати, сержанти и войници. Тази заплата не може да бъде по-малка от получаваната през предходната година.

Освен това, заплатите на онези военни, които заемат ключови длъжности (такива, които според военния министър оказват критично влияние върху функционирането на военните структури, както е записано в закона – бел.а.), могат да надхвърлят с до 80 процента възнагражденията на други военни на същото ниво в йерархията.

На същия принцип – на основата на средната заплата за второто тримесечие, ще се определя и базата за възнагражденията на цивилните служители във въоръжените сили. При тях коефициентът, по който ще расте, ще се определя от образователната степен: за висше – с поне 0.8, а за средно – с поне 0.6.

В срок до месец след обнародването на промените министърът на отбраната трябва да направи необходимото за прилагането им. Заплатите ще бъдат увеличени до новото им ниво от 1 януари 2025 г., когато трябва да имаме приет държавен бюджет за следващата година.

Още по темата