Quantcast

Медия без
политическа реклама

НС забрани на администрацията да иска копия на лични карти

Личен документ ще се предоставя само за удостоверяване на самоличност

18 Юли 2023
Илияна Димитрова

Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебната власт могат да изискват представянето на документ за самоличност единствено за удостоверяване на самоличността, а при необходимост - и гражданството. Те обаче няма да имат право да събират копия от българските лични документи, освен ако това не е изрично предвидено в специален закон или друг нормативен акт. Това прие на второ четене парламентът с промени в Закона за българските лични документи, предава БТА.

Отхвърлено беше предложението към институциите, които не могат да изискват копия на лични документи, да бъдат включени банките и други лица, предоставящи услуги срещу заплащане.

Куп важни облекчения в администрацията се доближиха до финалната права, след като миналата седмица комисията по електронно управление прие на второ четене промени в едноименния закон.

На пребиваващите у нас чужденци се издава карта на бежанец и временен паспорт за окончателно напускане на Република България, записа още Народното събрание.

Когато заявителят на личната карта не притежава документ, с който да удостовери самоличността си, както и когато е между 14 и 18 години с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи, се представя удостоверителен документ за раждане, гласуваха депутатите.

От 90 на 75 дни се съкращава срокът за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС), ако е подадено в дипломатическо или консулско представителство на страната в чужбина.

В случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, може да бъде заявена ускорена услуга за издаване - до три работни дни.

Депутатите гласуваха да отпадне задължението за смяна на шофьорска книжка при промяна на постоянен адрес в населено място в рамките на една област. Целта е да се намали събирането на лични данни, а предложените промени в Закона за българските лични документи са на МС.

Заявлението в тези случаи се подава само в звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Услугата се осъществява след извършване на проверка в мрежата за автоматизиран обмен на данни, а при невъзможност да бъде изпълнена същата се трансформира в бърза или обикновена.

При издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в седемдневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител, решиха депутатите.

Още по темата