Медия без
политическа реклама

НОИ внесе разяснения кои инвалидни пенсии се възобновяват

При заварените случаи няма изискване за подаване на заявление в тримесечен срок, увериха от института

10 Март 2023Обновена
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

971 лица с увреждания са получили до този момент възобновени пенсии за инвалидност и/или добавки за чужда помощ. Това все още са заварени от промяната на законодателството случаи, за които основните критерии са лицата да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване и да е налице забавяне в медицинската експертиза. За тях не се следи да са подадени в 3-месечния срок, приложим в общия случай на правилото.

Това разясниха от Националния осигурителен институт (НОИ) в отговор на въпроси на "Сега". Те са по повод разпространявана информация във форумите за взаимопомощ, че се поставят допълнителни условия пред хората в заварено положение да са поискали в 3-месечен срок преосвидетелстване. За такива сигнали написа преди ден в ново писмо по темата до институциите и омбудсманът Диана Ковачева.

 

Какво промениха депутатите

Припомняме трите основни текста, които депутатите промениха в законите за хората с увреждания и за здравето. Промените са в сила от 29 януари. С тях за пръв път се регламентират случаите на „забавяне в медицинската експертиза“ и последствията от това при преосвидетелстване на лицата. Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност по заявлението, е налице забавяне в медицинската експертиза и се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново експертно решение. За целта Регионалните здравни инспекции трябва да изпращат до 20-о число на месеца информация за забавените решения на НОИ, АСП и пр. и те служебно да възстановят плащанията.

Служебно се възобновяват правата и подкрепата на лицата с изтекъл срок на експертно решение, подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на този закон, когато е налице забавяне по смисъла на допълнителните разпоредби на Закона за здравето (три месеца от подаване на заявлението). Срокът РЗИ да установят тези хора и да изпратят списъците на НОИ беше средата на февруари.

Започналите, но неприключили процедури до влизането на закона в сила и до 4 месеца след това ще се довършат по новия ред, независимо в какъв срок е подадено заявлението (може, уверяват от НОИ, да е подадено в деня преди изтичането на старото решение).

 

Кой получи възобновено плащане

В изпълнение на законовите ангажименти през февруари са изготвени списъци, по които се възстановяват пенсионните плащания на 971 лица с увреждания, получаващи пенсии за инвалидност и/или добавки за чужда помощ. За тях вече са извършени и самите плащания, обясниха от НОИ пред "Сега". За заявленията на лицата, включени в списъците от февруари, не се следи да са подадени в 3-месечния срок, увериха оттам.

При заварените производства за преосвидетелстване е без значение моментът на подаване на заявлението-декларация, като същият може да бъде и в деня преди изтичане на срока на експертното решение на лицето. Тази разпоредба ще се прилага до 28 май - 4 месеца след влизането на закона в сила и едва след това ще започнат да се съблюдават изискванията на основното правило.

Втората хипотеза на заварени случаи, чиито пенсионни права се възстановяват, са лицата с вече прекратени пенсии, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането на промените в сила, т.е. преди 29 януари 2023 г.

 

Защо хората в списъците намаляха от 1600 на 1000

Преди първото плащане се очакваше 1600 души да получат възстановени плащания през март. Впоследствие броят им бе намален на около 1000. Това разминаване бе изтъкнато от омбудсмана в последното й писмо. „Разликата между възобновените средства и предварителните данни повдига въпросите за причините, поради които са отпаднали над 600 лица и за начина на вземане на решения. Обезпокоителни са данните в жалбите на гражданите, че основен критерий за включването в списъците е „подаването на заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения, но в тримесечен срок от датата на заявлението ТЕЛК не се е произнесъл за вида и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност”, пише омбудсманът.

Всъщност причините за отпадане на хора от списъка са, че те не отговарят на други критерии за получаване на пенсия за инвалидност и/или добавка. Например:

- не са пенсионери и нямат отпуснати пенсии от НОИ, но имат други права, например помощи от АСП;

- става дума за лица, които междувременно са преминали процедурата за редовно преосвидетелстване и в НОИ е постъпило ново експертно решение от органите на медицинската експертиза за тях, което изключва ползване на права по решението с изтекъл срок;

- други случаи, за които е необходимо допълнително изясняване на обстоятелствата, за да бъдат защитени в максимална степен правата на лицата;

- починали лица.

 

Справка - само лично

Списъците съдържат чувствителни лични данни относно здравния статус на лицата. Първичният администратор на тези данни са органите от системата на здравеопазването. Списъците се предоставят само по установения в закона ред и само на посочените органи и институции, обясняват от НОИ. Предвид това лицата могат да потърсят информация както от регионалните здравни инспекции, така и от администрациите, от които получават своите плащания.

 

Какво следва оттук нататък

Тепърва по силата на закона чрез Министерството на здравеопазването ще се изпращат регулярни ежемесечни списъци за правоимащите лица при забавяне в медицинската експертиза. С оглед старта на тази изцяло нова процедура за обмен на данни между няколко институции преди следващия месечен списък ще постъпят и допълнителни списъци, по които поетапно ще се извършват плащания на правоимащите лица, посочват от НОИ.

 

Междувременно МЗ обяви нова голяма реформа в ТЕЛК с обещание да се улеснят пациентите, да се ускорят процедурите и да се предотврати корупцията в системата. За нея можете да прочетете тук:

Обикновените бели рецепти вече ще се издават и чрез мобилно приложение, обявиха днес министрите на здравеопазването и на електронното управление Асен Меджидиев и Георги Тодоров.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ТЕЛК, инвалидни пенсии, НОИ