Медия без
политическа реклама

НОИ вече показва реалната пенсия за родените след 1959 г.

Намалението на основната заради втората пенсия е включено в електронния калкулатор на осигурителния институт

14 Юни 2021Обновена
Pixabay

Българите, родени след 1959 г. вече могат да видят реалния размер на основната си пенсия чрез електронния калкулатор на Националния осигурителен институт. В него са отразени последните промени в Кодекса за социално осигуряване и останалите нормативни актове, с които трябва да се постигне по-справедлив коефициент на намаление на основната пенсия заради отчисленията към втория стълб, и съответно.

Основната пенсия за хората с две пенсии се намалява заради отчислението на 5% осигуровка към универсалните фондове. Досега този коефициент на редукция бе изключително несправедлив - около и над 20%. Според експерти, той трябва да бъде в пъти по-малък и в него да се вземе предвид участието на държавата като осигурител и периодите, в които в универсалните фондове реално не постъпват осигуровки. Това вече е отразено в нормативната уредба, уверяват от НОИ.

Бившият министър Деница Сачева уверяваше, че коефициентът на редукция ще падне на 9%. НОИ не се ангажира с такива данни, но изтъква, че намалението е "строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните му периоди на осигуряване".

 

За кого не е изгодно да се отказва от втория стълб - четете тук.

 

СРОКОВЕ

Самите промени влизат в сила от 1 септември 2021 г., напомнят от осигурителния институт. В момента текат последни дни за поредния прозорец, който бе даден на изпусналите срока да се прехвърлят в НОИ. Хората, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране за трета категория труд и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото си на избор да се осигуряват само в НОИ.

 

РЕГЛАМЕНТ

При новия начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент, който ще влезе в сила от началото на септември 2021 г., се вземат предвид:

- трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. вкл. – при определяне размера на вноската за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за лицата, родени преди 01.01.1960 г.;
- броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсия, осигуряване, НОИ