Медия без
политическа реклама

Най-застарялото население у нас е в Смолян, Видин и Габрово

През 2023 г. демографската статистика се влияе благоприятно от имигрантите

29 Апр. 2024
Видин, Габрово и Смолян са областите с най-застаряло население.
Pexels
Видин, Габрово и Смолян са областите с най-застаряло население.

Населението на България продължава да намалява и застарява, като цели области на страната са с много неблагоприятно възрастово съотношение. Областите Видин, Габрово и Смолян са с най-висок дял на застаряващо население, като на възраст над 65 години са близо 1/3 от местните (31,3% за Видин, 30,3% за Габрово и 28,9% за Смолян). Това са и трите области в страната с най-нисък дял на младите на възраст до 15 години – Смолян с 10.6%, Видин с 11.5%, и Габрово - 11.7%.  На този фон Ирландия – страната с най-голям дял на младите в ЕС, отчита по този показател стойност от 19,3%.

Това показва демографската статистика на НСИ за 2023 г. През 2023 г. населението на страната е намаляло с 2229 души (0.03%) и достига 6 445 481 души. Тази статистика се влияе благоприятно от механичния прираст на населението покрай приема на чужденци от Украйна и други страни, като някои традиционно влошаващи се показатели този път се запазват на нива от 2022 г.  

През 2023 делът на населението в трудоспособна възраст е 3.769 млн. души или 58,5%. Над трудоспособна възраст са 26,3% от българите, а под трудоспособна – 15,2%. Тази картина е без промяна спрямо 2022 г. Към края на годината коефициентът на възрастова зависимост е 61.0%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

 

Пет области увеличават населението си през годината

 

Пет са областите в страната, които увеличават населението си – Бургас с 1,5%, Варна (0,8%), Кърджали (2,8%), Пловдив (0,3%) и София град (0,5%). В 22 области има намаление, като то е най-голямо в Монтана – 1,4%, и Видин и Смолян – с по 1,3%. Благоприятно влияние на статистиката тази година има положителният механичен прираст – в България са се завърнали повече българи и чужденци, отколкото са заминали. Занимали са 15 227 души, а са пристигнали 56 807. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (25.0%), Украйна (17.5%) и Руската Федерация (9.7%), а градовете с най-висок механичен прираст са Кърджали, Бургас и Варна.

 

Показателят за преждевременна смъртност се влошава

 

Коефициентът на обща смъртност продължава  да е висок – 15,7 умрели лица на 1000 души от средногодишния брой на населението. В ЕС- 27 този показател през 2022 г. е бил 11,5 на 1000. Влошава се и показателят за преждевременна смъртност – от 19,2 на 20,1%. Показателят мери дела на починалите преди 65 г. възраст. При жените преди този праг си отиват 12,5%, при мъжете – 27,1%.

 

При раждаемостта има леко подобрение

 

При раждаемостта 2023 г. носи леко подобрение – броят на живородените деца е 57 197 – с 601 повече от 2022 г.  Коефициентът на обща раждаемост е 8,9 на 1000 души при 8,7 на 1000 среден показател за ЕС. По раждаемост в ЕС води Кипър  11.2 промила, следван от Франция - 10.7‰, Ирландия - 10.5‰, и Швеция - 10.0‰.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

демография, население

Още по темата