Quantcast

Медия без
политическа реклама

МП представи механизъм за разследване на главния прокурор

Забранява се на прокурори да разпространяват СРС-та и се въвежда съдебен контрол върху откази за разследвания

20 Юли 2022
Булфото

Министерство на правосъдието представи пакет законови промени, които предвиждат механизми за разследване и за отстраняване на главния прокурор, забрана за прокурори да разпространяват разследвания, в които са използвани СРС, съдебен контрол за откази на държавното обвинение да образуват дела, както и изключването на прокурори и следователи от парламентарата квота на ВСС. Предлаганите проектоизменения са в НПК, закона за съдебната власт, НК.

Най-важните сред промениje са тези свързани с отключване на възможността за обективно разследване на главния прокурор, както за неговото временно отстраняване, докато тече процеса. Това е ключов момент, защото с приемането на тези правила са обвързани и бъдещите плащания от ЕС за България. В сряда това директно обвързване бе потвърдено.

Предлага се главният прокурор да бъде разследван от съдия. За целта Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) ще одобрява списък със съдии от самата колегия и или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища. Именно от този списък на случаен принцип ще се избира съдия, който да разследва главния прокурор, когато има законен повод за започване на разследване срещу него.

След това въпросният наказателен съдия ще бъде назначаван за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. В този случай прокурорската колегия на ВСС няма да има право на преценка. Върху действията на разследващия ще има само съдебен контрол, а не и контрол от прокуратурата. Разследването ще се прави от полицай, а не от следовател.

Предвидена е и процедура за временното отстраняване от длъжност на главния прокурор, когато той вече е обвиняем за умишлено престъпление от общ характер. Прокурорът по разследването ще внася мотивирано искане в Пленума на Висшия съдебен съвет за временното отстраняване от длъжност до приключване на наказателното производство.

Пакетът промени на МП предвиждат и още няколко ключови изменения, свързани все с прокуратурата. Така например се предлага норм в НПК, която изрично забранява на прокурор да разрешава разгласяване на информация от разследването, когато тя е събрана с използване на специални разузнавателни средства (СРС). Целта е държавното обвинение да не разпространява избирателно такава информация, както направи с телефонен разговор на президента Румен Радев и със записи, свързани с протестите.

МП предлага въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства, което през годините се случва често или с аргумента, че става дума за гражданско-правни отношения, или пък, че няма доказателства. Сега тези откази ще може да се обжалват пред съд от жертвие на престъпления или от тези, които са подали съответните сигнали.

Пакетът промени предвижда и забрана да има следователи и прокурори в парламентарната квота на ВСС.

 

Още по темата