Медия без
политическа реклама

Хората с инвалидни пенсии рязко се увеличават

За сметка на тях новите пенсионери с редови пенсии за осигурителен стаж и възраст намаляват

Pixabay

Промените в медицинската експертиза вече се отразяват на броя на инвалидните пенсии - от началото на годината тези пенсии бележат невиждан от доста време скок. За сметка на това са отпуснати по-малко пенсии за осигурителен стаж и възраст спрямо същия период на 2022 г. Това показва статистическия бюлетин на Националния осигурителен институт за пенсиите през първото тримесечие.

За първите три месеца на годината са отпуснати 7723 нови пенсии за инвалидност - с 23% повече спрямо първото тримесечие на 2022 г., когато са били 6279. В същото време по-малко хора са се пенсионирали с пенсията, която трябва да е основна за системата - за осигурителен стаж и възраст според пълните условия на Кодекса за социално осигуряване. Там намалението спрямо началото на 2022 г. е с 8,8% - от 7025 тогава на 6407 сега.

Увеличението при инвалидните пенсии вероятно се движи от два фактора. В началото на годината бяха приети законови промени за отпушване на голямото задръстване в системата на ТЕЛК и НЕЛК след пандемията, не че то попречи през 2022 г. да има пореден ръст в този вид пенсии. С тях се възстановиха правата на много хора, чакащи месеци и даже години експертно решение - навсякъде, където забавянето е по вина на ТЕЛК, старите експертни решения бяха служебно удължени и оттам бяха възстановени и инвалидните пенсии на хората. Още през първия месец след влизането на промените в сила НОИ възстанови 1000 инвалидни пенсии. Вторият фактор са промените в самите проценти, които се полагат за определени увреждания и заболявания, но неговото въздействие вероятно ще се наблюдава тепърва заради тримесечния срок на комисиите за произнасяне.

Извън този феномен заслужава да се отбележи, че новоотпуснатите пенсии намаляват, макар и съвсем символично - от 24 667 през първото тримесечие на 2022 г. на 24 608 сега (тук влизат не само личните, но и наследствените пенсии, както и тези за сектор "Сигурност", несвързаните с трудова дейност и т.н.). Миналата година беше забележителна в това отношение - новоотпуснатите пенсии постигнаха 5-годишен връх въпреки ежегодното увеличение на възрастта и стажа.

Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст по редовите условия - чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, продължава да е по-рядка от личната пенсия за инвалидност. През първите три месеца на годината по обичайния ред с пълен осигурителен стаж са се пенсионирали 6407 души, докато личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване са 6760.

При изключенията посоките са две - по-малко хора са избрали да се пенсионират до една година предсрочно срещу доживотно намалена пенсия, но продължават да се увеличават хората, които чакат до 67-годишна възраст поради недостигащ стаж. По първата хипотеза новите пенсионери са 1823 (ако имат необходимия стаж, но не са навършили възрастта) при 1923 за същия период на 2022 г. По втората са се увеличили от 2909 на 3175 души. Ако човек няма стаж, но е работил поне 15 г., може да се пенсионира при навършване на 67-годишна възраст (това е условието и за двата пола).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии

Още по темата