Медия без
политическа реклама

ГЕРБ и патриотите преправят антикорупционните мерки срещу общинарите

Общинарите са недоволни, че трябва да развалят договорите си с общините, за които работят.
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Общинарите са недоволни, че трябва да развалят договорите си с общините, за които работят.

За пореден път управляващите се захващат да преправят мерките срещу корупцията и конфликта на интереси при общинските съветници.

През 2018 г. Данаил Кирилов, настоящ правосъден министър, а тогава депутат от ГЕРБ, и колегата му от ДПС Хамид Хамид пробваха да извадят общинарите от кръга на лицата, проверявани по линия на антикорупционния закон. Скандалната им идея беше атакувана от всички посоки, включително от прокуратурата, което ги принуди да отстъпят. Въпреки това депутатите не се отказват да направят по-лесен живота на представителите на своите партии в местната власт.

Този път ГЕРБ и „Обединени патриоти” внасят поправки в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Управляващите са се прицелили в текста, според който общински съветник няма право да участва във фирма, която има сключени договори с неговата община или с търговски дружества с общинско участие, или с общински предприятия.

Вносителите твърдят, че са получили оплаквания от сдруженията на общините и на председателите на общински съвети, че с разпоредбата не се прави разлика между договори от различен характер, нито се взима предвид, че много от договорите били сключени преди общинарите да заемат длъжностите си. „Някои от договорите обаче са реализирани и не могат да бъдат развалени без значителни имуществени и вещно-правни последици ... Това създава несигурност в статута им и в състава на новоизбраните общински съвети”, пише в мотивите към законопроекта.

Затова управляващите искат цитираният по-горе текст в ЗМСМА да отпадне и да се замени с едно изречение – че общинските съветници не могат да извършват дейности, с които нарушават забраните и ограниченията, свързани с изпълнението на висша публична длъжност. Последните са най-общо изложени в антикорупционния закон.

С друга промяна се дава повече време на новоизбрани общински съветници да се съобразят със законовите изисквания срещу конфликта на интереси. Сега срокът е един месец от обявяването на изборните резултати. Управляващите обаче искат да стане един месец от полагането на клетвата.

ЗАПЛАТИТЕ

Освен това ГЕРБ и патриотите държат да се запише в закона, че членовете на общинските съвети, включително председателите им, нямат частен интерес, когато гласуват общинските бюджети и своите възнаграждения. Като мотив за уточнението се сочат сигнали и дори решения на държавната антикорупционна комисия, че подобни гласувания вкарват общинарите в конфликт на интереси. Според управляващите от такава интерпретация излиза, че всички общински съвети са в конфликт на интереси, и това ще накара членовете им да не участват в приемането на бюджетите. Затова и предлагат изменението в закона.