Медия без
политическа реклама

Антикорупционната комисия отнема над 70 000 лв. от шефа на КРС

Глобен е и главния архитект на Стара Загора

15 Дек. 2021
Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията
КРС
Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е наложила глоба в размер на 5000 лв. и отнема допълнително  69 883 лв. председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров. Причината е установен конфликт на интереси в това, че е издал Димитров е издал 11 заповеди, с които се определят допълнителни възнаграждения за служители в КРС, сред които е и самият той.

Бонусите са били изплащани ведно със заплатите по утвърдени от председателя поименни списъци. Издаването на заповедите и утвърждаването на поименните списъци към тях, в които е фигурирало и неговото име, е осъществяване на правомощия в частен интерес, приема КПКОНПИ. По този начин Димитров си е осигурил материална облага в периода 25.01.2019 – 27.10.2021 г. Законосъобразното поведение в случая би било да си направи самоотвод от служебните задължения, с които определя собствените си допълнителни възнаграждения.

На Димитров е наложена глоба в размер на 5 000 лв. В полза на държавата се отнема сумата от 63 449 лв., представляваща материалната облага, реализирана от конфликта на интереси, както и сумата от 6 434, 34 лв. – дневното възнаграждение за дните, в които са подписани и утвърдени заповедите.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

КПКОНПИ прие решение, с което установява конфликт на интереси и по отношение на Виктория Грозева – главен архитект на Община Стара Загора. В хода на проверката са събрани доказателства, че на 05.06.2020 г. тя, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издала заповед, с която е разрешила изработване на подробен устройствен план (ПУП) на архитектурно дружество, чийто едноличен собственик е нейният съпруг. Благодарение на тази заповед, съпругът на Грозева е получил възнаграждение по договор за инвестиционно проучване и проектиране от фирма, с която е сключил договора. По този начин е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа, и материална – изразяваща се в получаване на парична сума, в частен интерес за свързано с нея лице. В случая е следвало Грозева да си направи самоотвод от конкретното си задължение по служба. Наложена й е глоба в размер на 5 000 лв.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата