facebook
twitter

Горещи новини

Би Би Си: Оксфорд е най-добрият университет в света

Според мащабно изследване, на второ място е Калифорнийския технологичен унивреситет, а трети е Кембридж. СУ също попада в класацията, но е след 1000-та позиция
1389
БГНЕС

Мащабно изследване, което публикува годишни класации на висшите учебни заведения, показа последното подреждане на най-добрите университети в света, предава Би Би Си, цитирана от БГНЕС На първо място за четвърта поредна година е класиран британския университет Оксфорд.

Класацията взима предвид характеристики като качеството на преподаване, обемът и репутацията на направените изследвания, честотата на цитирания на изследванията в научни трудове и международните връзки на университетите.

В класацията отново доминират университетите от САЩ, като 7 от първите 10 висши училища се намират там.

На второ място след Оксфорд е класиран Калифорнийският технологичен институт, а на трето е друга вековна, британска институция – университета на Кеймбридж.

Като тенденция се отбелязва, че университетите в Азия се изкачват в класацията, особено висшите училища в Япония и Китай.

Едни от най-прогресиращите в подреждането университети са тези в Иран.

Класацията се прави между 1300 висши училища в 92 държави. От българските, единствено Софийският университет е в списъка.

Той не е класиран на точно определено място, защото на всеки университет след 1000-та позиция, на сайта на организацията, която изготвя подреждането, е отбелязано само 1001+, с което се индикира класиране извън първите хиляда.

Ключови думи:

класация, Оксфорд
24

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

България е 58-ма сред най-добрите страни в света

21.01.2020

3292 97
България е 49-а в света по военна мощ

08.01.2020

Обновена

9922 21
"Файненшъл таймс" подреди 50 личности на десетилетието

28.12.2019

1233 10

Коментари

Диагностик

Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира. В нынешнем году рейтинг выходит в 16-й раз, теперь в него входит более 1,3 тыс. вузов из 92 стран. Лучшим высшим учебным заведением мира четвертый раз подряд был признан Оксфордский университет. 
При этом в рейтинге 2019–2020 представлено 39 российских вузов — на 4 больше, чем в предыдущем году. Первым среди российских вузов, как и год назад, стал МГУ имени Ломоносова: он смог подняться на 10 позиций, заняв 189-е место в общей таблице.

 

nottheone

днеска на бибиси ли сме? а кат се събудят - ще сме на некое сиен.

Кара Колю

Най-добрият е БМГУ ! Точка! Казах! Рекох!

JollyRoger's

За Бургаския свободен университет ли шпрехаш? 

Кара Колю

Нцъ... За Большой Московский Государствений Университет

JollyRoger's

Викаш нещо като Болшой театр? 

vvatkov

   Къде е публикувана тая класация? Би ли да л линк някой, моля!

vvatkov

   Намерих я! Внучката е в

33 McGill University Canada.
 

Диагностик

Внукът ми също е там.

vvatkov

  Успех да им пожелаем.

Диагностик

Като сме поели темата "Образование", нека да разчоплим актуалната тема:

Има ли Мая Манолова юридическо образование?

 

Докторът по философски науки и преподавател по философия в Софийския университет" проф. Здравко Дунов дава да се разбере, че всъщност кандидат кметицата и бивша омбудсманка, станала такава, заради юридическото си образование, всъщност няма такова.
Професорът е категоричен, че Манолова не може да бъде адвокат с изкаран няколкомесечен курс и да се води юрист.
Ето какво разкрива проф. Дунов по повод това дали е адвокат или не Манолова:
1. Адвокат ли е Мая Манолова:


ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА
Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ ПРАВА НА АДВОКАТ
Чл. 4. (1) Всеки дееспособен български гражданин може да стане
адвокат, ако отговаря на следните условия:
1. да има завършено висше юридическо образование;
2. да има придобита юридическа правоспособност;
3. да има най-малко две години юридически стаж;
4. да е положил предвидения в този закон изпит, освен в случаите на чл. 6, ал. 3;
5. да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия.
2. Има ли Мая Манолова завършено висше образование по право?


Държавен вестник, брой 9 от 27.I
НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО"
НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО"
Приета с ПМС № 343 от 30.12.1994 г.
Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 1995г., отм. ДВ. бр.31 от 12 Април 1996г.
Отменена с параграф единствен на заключителните разпоредби на Постановление № 75 на Министерския съвет от 5 април 1996 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" - ДВ, бр. 31 от 12 април 1996 г.
Чл. 1. (1) Висше образование по специалността "Право" се придобива в юридически факултет на българско държавно или недържавно висше училище, създадено в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Висши училища, които не осигуряват спазването на държавните изисквания за специалността "Право", не могат да приемат студенти и да издават дипломи в съответствие с чл. 30 от Закона за висшето образование.
Чл. 2. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се организират и провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели, които провеждат и семестриалните изпити.
(2) Лекционните курсове на не по-малко от половината от задължителните дисциплини, включени в учебния план, се преподават от хабилитирани лица на основен трудов договор в съответния факултет.
Чл. 3. Студенти в юридическите факултети се приемат чрез писмен конкурсен изпит.
Чл. 4. (1) Обучението по специалността "Право" продължава не по-малко от 9 семестъра.
(2) Завършилите образованието си по специалността "Право" получават диплом за висше образование и професионална квалификация "юрист", а придобиват правоспособност след стаж, организиран в съответствие със Закона за съдебната власт.
3. Мая Манолова няма минимума от 9 /девет/ семестъра обучение като редовен студент по ПРАВО. Тя е учила 4 /четири/ семестъра в курс по магистратура, организиран за лица с НЯКАКВО висше образование, но НЕ и ПРАВНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ПРАВОСПОСОБЕН ЮРИСТ ЛИ Е МАЯ МАНОЛОВА?
ПО КАКЪВ НАЧИН МАЯ МАНОЛОВА СЕ Е РЕГИСТРИРАЛА КАТО АДВОКАТ в град КЮСТЕНДИЛ?

?

JollyRoger's

Първо разчопли Неговата докторантура от 182 страници "Как да държим маркуча си в изправност", пък тогаз се кахъри за МаяМа.

Може да проследиш и академичното израстване на мама Цецка, или на гафиня Данче. 

Сгугню
снимка на Сгугню

Първо разчопли Неговата докторантура от 182 страници "Как да държим маркуча си в изправност", пък тогаз се кахъри за МаяМа.

Над 300 бяха страниците.

н16
снимка на н16

най-добрите университети в света, предава Би Би Си .. на първо място е Оксфорд, Кеймбридж

Англичаните си правят реклама)
може би защото значението на Британия по света - ще намалява и за напред?)

vladofff

Диагностик, аз от край време я подозирам тази женица, не дотолкова в липса на диплома /в края на краищата, понастоящем не  е трудно и да си купиш и сравнително "нефалшива"/, колкото във въпиюща некадърност. Доказателствата са очевадни - всичко, което е "поправяла", все не става и все има дупки, които дори студент в първи курс би могъл лесно да открие, посочи, и дори предложи как да се оправят... Освен ако не е правено нарочно, за което имам не по-малки съмнения.

Диагностик

Не вярвам всяко нейно предложение тя да е изготвяла сама. Имаше екип от почти 70 човека, но преценките й бяха неточни. Липсват й задълбочени юридически познания. Има комсомолски плам  (след завръщането й от Москва, тя става номенклатура на ГК на ДКМС в Кюстендил, щатен комсомолски работник, като завършила История на марксизма-ленинизма).

Подходяща е за острие, площаден организатор и балонаджия.

Yantar

Оксфорд, разбира се, не е най-добрия университет в света и не мисля дори, че е в топ 20. Най-лесната класация на университети може да се направи по тяхното финансиране. Корелацията между пари и качество/възможности ще е доста силна. 

Доктор УдХаус

Пълни глупости! И да седна да ти обяснявам каква е методологията при изготвянето на тази класация (качество на научните изследвания /30% /, индекс на цитируемост на научните публикации /32,5%/ , преподаване и учебна база (30%), международно разнообразие на академичния състав и студентите /5%/ и привлечен от индустрията приход от иновациите /2,5%/), човек с твоето невежество и ограничено мислене няма да ме разбере. В света има две водещи международни класации на световните университети - тази на Times Higher Education World University Rankings, където, както установихме, Оксфорд е на първо място и тази на QS World University Rankings, където единствената сериозна разлика в методологията е, че освен споменатите фактори, се дават 10% за репутация сред работодателските организации, но пък напълно липсва процент за привлечени от бизнеса средства от иновации... Там Оксфорд е на 5-то място в света и това, че в празната ти глава Оксфорд не "дори в топ 20", никой не го интересува, така че си запази некомпетентното мнение за алкохолиците в кварталната кръчма!

Zmeja

Абе, известно е, че и много говеда са отглеждали в Оксфорд.

Invisible

   Темата не е селскостопанска.

   Става въпрос за университети.

Карапетров

"Едни от най-прогресиращите в подреждането университети са тези в Иран."

 

Щом и медресетата са обявили за университети, ....

Диагностик

Да, изпреварва Московския.

ЗИП
снимка на ЗИП

Боджо е завършил Оксфорд ! А преди тва Итън...

 

:)

 

Горкия СУ - прикази от 1001 нощ...

 

Няма съмнение, че британските университети и колежи са най-добри. Именно те седят в основата на това един мъничък остров да завладее половината свят, да наложи английския, кат основен световен език, да даде началото на НТР и въобще на развитието на съвременния свят такъв какъвто го познаваме !

 

Тук не става въпрос за филства и фобства а просто за студен анализ.

 

В Оксфорд и Кембридж е застъпено по монументален начин изучването на Древен Рим и Древна Елада.

 

Борис Джонсън мисля знае латински и често дава примери от историята на Рим или Гърция, когато иска да аргументира някоя своя теза.

 

urupuchi

свят широк, класации - бол

 

Оксфорд:
QS World University Rankings – №5

RUR World University Rankings – №10

Best Global Universities Rankings – №5

uniRank – №22

Shanghai Ranking – №7

 

 

Влез или се регистрирай за да коментираш