Quantcast

Медия без
политическа реклама

Забавянето на ТЕЛК няма да лишава от финансова подкрепа

ГЕРБ най-сетне ще отстрани една голяма несправедливост в закона

БГНЕС

Проект за промени в закона на хората с увреждания ще направи опит да реши огромния проблем със забавените експертизи от ТЕЛК и НЕЛК на хиляди хора. Той е на омбудсмана Диана Ковачева и бе припознат от ГЕРБ-СДС, които го внесоха за обсъждане.

Проектът предвижда хората да не губят финансовата си подкрепа по закона до произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК. Тази подкрепа е обвързана с линията на бедност и в момента е между 28.91 и 235.41 лв. месечно според степента на увреждане.

Заради дългите отсрочки в медицинските експертизи от времето на пандемията тази година е особено кошмарна за работата на ТЕЛК комисиите - хиляди хора трябва да се преосвидетелстват заради изтекли срокове на решения за инвалидност. И без тази допълнителна задача обаче лекарските комисии, които се занимават с медицинска експертиза, са изключително натоварени и без хора, като на места това води до драстични забавяния до 1 година. Това означава тези хора да стоят без доходи в очакване на новото си решение.

Проектът за промени на практика въвежда едномесечен срок за ТЕЛК да излезе с решение по преосвидетелстването на човек с увреждане. Текстовете предвиждат когато човек подаде заявление за преосвидетелстване до 1 месец преди изтичане на срока на експертното му решение и ТЕЛК не успее да излезе с решение за вид и степен на увреждане, това да се счита за забавяне и финансовата помощ да продължи да се изплаща до издаването на новото експертно решение. Наред с това се удължава и валидността на последното издадено експертно решение. Информацията за закъснението ще се обменя служебно между заинтересованите институции. Срокове има и сега, но ТЕЛК почти никога не успява да ги спази, а докато стоят без действащо решение, хората нямат право на подкрепа.

Добавя се и нова дефиниция за забавяне в закона за здравето. При установяване на временна неработоспособност, за забавено решение се счита това, което не излезе в 14-дневен срок от подаденото заявление, а при трайните увреждания срокът е 30-дневен.

Когато новото решение определи вид и степен на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, хората няма да възстановяват получената в повече сума, предвижда друга промяна в закона. Те няма да връщат и суми, получени в периода на обжалване на решението. Когато решение на ТЕЛК се обжалва в НЕЛК, НЕЛК има в 14-дневен срок да реши въпроса по същество.

 

Закъсняла справедливост

Законопроектът, внесен от омбудсмана и ГЕРБ-СДС, ще сложи най-сетне край на една несправедливост в категориите финансова подкрепа, която ГЕРБ упорито отказваше да оправи, докато бе на власт. Става дума за скандалното разпределение кой на колко подкрепа има право. В най-тежката категория - на хората с над 90% увреждания и право на чужда помощ, където сумата е най-висока (235,41 лв.), бившите управляващи бяха заложили допълнително изискване за вида получавана пенсия, което изхвърли в по-ниска категория стотици хора. Така години наред тези хора получават над два пъти по-ниска сума от това, което заслужават за увреждането си.

Сред ощетените бяха и шепата живи военноинвалиди в България, които бяха 181, когато битката за техните права започна, а сега са останали 160 души. Няколко години трябваха на ГЕРБ да осъзнае, че това е неправилно разпределение и тези хора са ощетявани ежемесечно със 130 лв., а са пострадали в изпълнение на военния си дълг към държавата, както сега пишат Деница Сачева и колегите й в мотивите към законопроекта. С него в най-високата категория за подпомагане влизат и хората с над 90% увреждане и право на чужда помощ, които получават пенсия за военна инвалидност или поради смърт на родител получават наследствена пенсия вместо инвалидна. "До момента размерът на пенсиите им беше близък до социалните. Предвиденото увеличение след включването им в обхвата на закона ще е с повече от 130 лв.", изтъкват от ГЕРБ.

В. "Сега" многократно писа за тази несправедливост. Нейното отстраняване беше кауза на омбудсмана, съюзите на военноинвалидите, организациите на хората с увреждания:

В един от най-трудните периоди за бизнеса в последните години правителството и мнозинството на ГЕРБ в парламента решиха да затруднят още фирмите по отношение на задължителните квоти за хора с увреждания.
Хиляди българи с тежки увреждания останаха излъгани от обещанията на управляващите за значително по-висока финансова подкрепа. Едва 12 932 от 162 800 души с над 90% увреждане са получили право на максималната помощ по новия Закон за хората с увреждания - 198. лв.

Още по темата