Медия без
политическа реклама

Реконтра

Шпионски игри

16 Септ. 2019
В топлите страни съществуват т.нар. медени мравки - те имат способността да складират в тялото си течни въглехидрати.
В топлите страни съществуват т.нар. медени мравки - те имат способността да складират в тялото си течни въглехидрати.

Както си вървеше по тротоара, жената внезапно спря и се обърна.

- Ама - каза на мъжа зад нея тя - вие следите ли ме?

- Моля? - учуди се той.

- Попитах - натърти жената - вие следите ли ме?

- Да ви следя? - огледа се мъжът. - Аз? Защо?

Жената присви очи.

- Не знам, и аз това ви питам - защо?

- Ама, госпожо - позасмя се мъжът, - как решихте, че ви следя?

- Много добре ви забелязвам!

- Забелязвате ме?

Жената сложи ръце на кръста си, в смисъл - не й минават на нея такива.

- Да, забелязвам ви!

Мъжът започна леко да се поизнервя.

- И какво забелязвате? - попита я той.

- Че вървите зад мен, това забелязвам!

- И какво от това?

- Как какво от това! - засили волумето жената. - Вървите след мен!!

- Ми къде да вървя?

- Точно това ви казвам - можете да вървите, където си поискате, вие обаче вървите точно след мен!

Мъжът въздъхна.

- Вървя след вас, госпожо, защото пътят ми е натам. Ако искате, мога да вървя и пред вас.

Жената се изсмя:

- Точно по този начин следят агентите от КГБ и ЦРУ!

- По кой начин? - не разбра мъжът.

- С вървене отпред! - разлюля гърди жената. - Вие такъв ли сте, агент на КГБ или ЦРУ?

- А вие такава ли сте, ненормална?

- Аз дали съм нормална или не, това си е моя работа. Вие обаче кажете защо ме следите? Цялата държава говори за такива като вас! Шпиони долни!  

На мъжа вече явно му идваше в повече.

- Ох, госпожо, никой не ви следи, успокойте се, много новини гледате. Ако ми позволите да ви дам един съвет - спрете да гледате в телевизора и почнете да гледате малко през прозореца!

Жената не искаше и да чуе, нямаше да я метнат така лесно!

- Сигурно сте минали цял курс, за да се научите да го казвате това така хладнокръвно! Мръсник! Отдалеч ви личи, че сте подъл шпионин! Обаче сега, като ви разкрих, сигурно ще бъдете наказан от началниците си! Ще ви сложат торба на главата и ще ви поливат с вода!

- Началниците ми? - вдигна вежди мъжът.

- Да - кимна жената, - предполагам, имате началници, защото надали сте шеф и се занимавате с такова просто следене… Плюс това лично според мен не само не сте началник, ами сте и некадърник! Затова сега ще ви вържат за дърво, ще ви полеят с мед и ще ви оставят на термитите в джунглата!

Мъжът не успя да сдържи смеха си. 

- Във филмите, дето ги гледате, така ли измъчват некадърните шпиони?

- Много забавно - пресилено се изсмя жената, - вероятно и на това са ви учили, да бъдете забавен! Но аз ви разкрих! Така че можете да им го кажете... по радиостанцията си или каквито там предаватели имате, скрити по реверите!

Мъжът си пое дълбоко въздух, после каза:

- Добре, госпожо, хубаво! Разкрихте ме, честито! Сега може ли да си продължа по пътя?

- Ще продължите не по вашия, а по моя път, все пак не забравяйте, че ме следите некадърно! - напомни му тя.

- Да, да, точно това исках да кажа… Ще тръгвате ли вече, за да тръгвам и аз, че имам среща, а така, като седим на едно място, ще закъснея.

- Аз лесно ще тръгна - примижа жената, - но не забравяйте, че ви държа под око, господинчо, държа ви под око!   

След което се врътна театрално и си продължи по пътя.

Мъжът остана известно време загледан след жената, после преглътна мъчително, дръпна яката на ризата си и започна да шепне в нея ту наляво, ту надясно:

- Тук Съветски орел Едно... Тук Двуглав ястреб Две! Обектът ме забеляза... Обектът ме забеляза!...

Яката на ризата му отговори с тихо пращене отляво и съскане отдясно.

А как само мразеше термитите в джунглата, замисли се мъжът, особено в комбинация с мед!

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата