Медия без
политическа реклама

Отдих и култура

Двама нихилисти влезли в един бункер...

А двама романтици идеалисти прегрели на Рожен

Да взема да се изтропам на масата?... - Недей, няма да те разберат!

Двама философи нихилисти, двойници на Путин, влезли в един бункер.
Те си имали персонални куфарчета за отходна биомаса като първообраза си. 
Двойниците нихилисти седнали на дълга маса и понеже нямали преки задължения дълго време, просто седяли и мислели, оставили персоналните куфарчета до тях. 
Седяли, мислели и се гледали един-друг през масата дълги часове. Не яли, не пили, не пълнели куфарчетата. 
По едно време единият философ-нихилист казал:
- Да взема да изсипя куфарчето на масата! 
Двойникът му го спрял:
- Недей! Няма да те разберат! 
***
Двама романтици идеалисти отишли на Рожен да развеят байрака на популизма и да си наберат електорат. 
Единият бил без каскет, другият бил без пилотка.
Слънцето ги напекло, мозъците им прегрели. 
Единият обединил нацията, като обявил половината народ за родоотстъпник и мърша. 
Другият и той си набрал, колкото може. 
После вдигнали обединено юмрук и забравили старите дрязги.
Може да бъде изображение с 6 души
Ако не си набереш електорат като гъби, електоратът отива за гъби - отсъдил романтикът без каскет. 
***

Уважаеми безродници, мърши, нихилисти и всякаква сволоч! Обединете се с мен бе! За ваше сведение, във ВВС чорапите са сини, а не зелени - казал другият рУмантик. 

Още по темата