Медия без
политическа реклама

Фейк бюлетин

Църквите в цялата страна ще четат РазМагнитски молитви

24 Ноем. 2023
ДПС

зВЯРА И бОБЩЕСТВО
След приятелска среща между каймака на ДПС и Светия синод бе взето решение църквите в цялата страна да започнат да отслужват РазМагнитска молитва, която Ловчанският митрополит Гавриил съчини още по време на срещата. 
РазМагнитската молитва ще се изпълнява, докато прогони бесовете на Глобалния Акт "Магнитски", от които страдат най-големите фигури в българското общество. 
По време на срещата между Пеевски, Йордан Цонев и благите митрополити се проведе духовна беседа, в която пастирите милваха по главите своите духовни овци и напевно ги напъстваха.
В един момент започнаха да се случват необясними за рационалното мислене явления, които вярващите наричат чудеса, а невярващите губят разсъдъка си при среща с тях. 
В ръцете на митрополитите започнаха да се появяват от нищото ролекси, пачки, златни кюлчета и ключове за великопостни джипки. 
"Велик е Господ, велик е Господ", повтаряха митрополитите, които изпитваха радост от чудото на Божията всемъдрост, която всичко е предвидила и всичко е наредила по най-добрия начин. 
"Не материалните придобивки ни радват, а Божията милост към нас грешните!" - хълцаха в религиозен екстаз чистите като горска роса старци. 
(А впрочем защо всички се правим, че не забелязваме колко са изпосталели нашите митрополити от аскетичен живот и доброволно умъртвяване на плътта!)
После внезапно се чу нещо като въздишка и в залата се разнесе неизречено благоухание. Свещениците се оглеждха смаяни и Пеевски призна смирено, че той е въздъхнал като вентрилоквист с корема си, но не по обичайната технология, а насочвайки вокалната въздушна струя в другата посока...
"Абе кажи си, че направи опущение, признат грях, половин грях!" - насърчи го Данчо Цонев. 
Но свещениците изпаднаха в благоговеен екстаз и обявиха, че такова благоухание може да изпусне само воистински свят човек.
***
По време на духовната беседа се чуха такива думи, изречени от Гавриил Ловчански: 
"Бог праща изпитания на достойните и затова и по Божие допущение рабът Пеевски бе сполетян от Магнитския мор, който му нарушава задоволяването на елементарни нужди. От една страна, това е недопустимо, от друга страна, Бог изпитва в горнилото на страстите най-любимите си чада. Но Божият раб Пеевски вече предълго страда от Магнитския мор, затова всички български християни трябва да се помолим за очистването на раба Пеевски от Магнитската нечиста сила. Рабът Пеевски като бедния Йов търпи безропотно всички несгоди, сполетели го по Божие допущение, но вече е време слънчевите лъчи да пробият облаците и след 7 гладни години да дийдат седем сити..."  
Гавриил обаче се увлече в красноречие и обърка плочите:
"Българската православна църква се ангажира да противодейства на пагубното влияние, което има Магнитската зараза върху младите успели хора у нас. Глобалният недопустим полов Акт "Магнитски" е джендемоиден и джендъроиден. Неговата цел е да промени нашата вяра и нашите традиции, които са ни съхранили по време на Турското робство..." - отплесна се в невярна посока Гавриил. 
Пеевски тихичко изгрухтя деликатно-предупредително и митрополитът се усети, че тая програма е за Митрофанова, Гешев и Копейкин, а не за пред либерално-демократичната евроатлантическа партия ДПС. 
Дядо Гавриил притихна до края на срещата и едва забележимо замърмори под мустак гавраджийски вариации по "Гаврилиадата" на Илф и Петров:

Гаврила служел си на Бога,
служѝл Гаврила в КГБ... 

Всички пиха по няколко айряна, разбити със светена вода. И се разотидоха. 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата