Медия без
политическа реклама

Германия е инсталирала твърде много слънчеви панели

Германия е изправена пред излишък на слънчева енергия поради мащабното увеличение на количеството инсталирани слънчеви панели през 2023 година. Според проучване на шведската банка SEB Research страната е инсталирала повече мощности, отколкото е необходимо за задоволяване на настоящото търсене на електроенергия.

Според Businessinsider в пиковите часове на производство на слънчева енергия производителите ѝ са принудени да намаляват цените няколко пъти, за да реализират по някакъв начин излишъка. Така през последните 10 дни производителите е трябвало да намалят цената на електроенергията в пиковите часове с 87%, т.е. до 9,1 евро за 1 MWh в сравнение с цената от 70,6 евро вечерта и през нощта.

Според анализатора на SEB Бярне Шилдроп тази ситуация е възникнала поради рекордното пускане в експлоатация на нови соларни мощности през 2023 година. Към края на миналата година общият капацитет за производство на енергия от слънчева енергия в Германия е достигнал 81,7 GW, докато средният потребителски товар е бил 52,2 GW. По този начин общият соларен капацитет е бил с почти 30 GW над средното потребление.

Разликата между предлагането и търсенето се увеличава още повече през лятото, когато производството на слънчеви панели е най-високо, а потреблението на енергия е по-ниско. В същото време потребителите не се възползват много от ниските цени, тъй като потребяват по-голямата част от енергията си във вечерните часове.

Ако ръстът на соларните мощности не се стимулира от субсидии, намаляването на рентабилността може да спре по-нататъшното развитие на отрасъла в Германия, каза Шилдроп. Вместо това фокусът ще се насочи към решения за по-ефективно използване на произведената енергия, като например инвестиране в батерии и модернизиране на мрежовата инфраструктура.

Като цяло дисбалансите между търсенето и предлагането не са нов проблем за Германия и регионът не е единственият, който се сблъсква с него. През миналата година европейският пазар като цяло активно инсталира соларни мощности поради прекъсването на доставките на ресурси от Русия. Излишъкът от зелена енергия, утежнен от активното инсталиране на нови вятърни турбини и ядрени мощности, вече предизвика многократни случаи на спад на цените в различни региони на Европа.

Въпреки това, с прилагането на различни мерки и временното изместване на фокуса от ръста на производството на слънчева енергия към мрежите, батериите и други възможни приложения, ще доведе до нормализиране на ситуацията в близко бъдеще, смята Шилдроп.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Германия, Бярне Шилдроп, SEB

Още по темата