Quantcast

Медия без
политическа реклама

Европа намали зависимоста си от изкопаеми горива

05 Февр. 2021
Pixabay

Европа уверено, но все още с бавни стъпки, намалява зависимостта си от изкопаеми горива - последните данни показват, че през миналата година Старият континент е произвел повече електроенергия от възобновяеми източници, отколкото от изкопаеми горива. Това се случва за първи път. Данните показват, че вятърът, слънчевата енергия, хидроенергията и биомасата осигуряват 38 процента от европейското електричество (през 2019 този процент е бил 34.6%). Процентът на изкопаемите горива е паднал до 37%.

Най-голямо нарастване има при добиването на чиста енергия от слънцето и вятърът, които са нараснали с 15 и 9 процента.

Страните, които са допринесли най-много за това, са Холандия, Швеция и Белгия. Делът на въглищата и ядрената енергия са спаднали съответно с 20 и 10% Газът все още е популярен на Стария континент и остана относително евтин по време на пандемията на коронавируса, падайки само с 4% за период от 12 месеца. Делът на газа в общия баланс обаче е по-висок с 14% в сравнение с 2015 г. В Гърция, Холандия и Полша процентът на използване на газ се е увеличил. Следователно вятърната и слънчевата енергия ефективно заместват приоритетно въглищата.

Старият континент се движи бавно в тази посока. Великобритания, например, още през 2019 г. успя да генерира повече енергия от възобновяеми източници, отколкото от изкопаеми горива. Пандемията на коронавируса не е ускорила процеса в Европа - ЕС трябва да утрои растежа на слънчевата и вятърната енергия, за да изпълни целите си до 2030 г.

Ключови думи:

Европа, изкопаеми горива

Още по темата