Медия без
политическа реклама

Светът ще търси все повече природен газ и след 2030 г.

Без нови проекти за ВПГ през идното десетилетие дори може да се появи дефицит

20 Юни 2024
Втечненият природен газ ще играе важна роля и в идните десетилетия.
Втечненият природен газ ще играе важна роля и в идните десетилетия.

Експертите са категорични - природният газ, които има широк спектър от приложения, ще играе ключова роля в енергийния преход, а глобалното му търсене ще нараства и след 2030 година.


The Global Energy Perspective 2023 прави прогноза за пазара на енергийни суровини по пътя на ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C - в съответствие с Парижкото споразумение. Всъщност изследваните сценарии за енергийния преход са четири. 

Моделите отчитат влиянието на повече от 400 фактора - технологичен напредък, политики, енергиен микс, разходи за горива и т.н. Анализът на множество източници, включително МАЕ (Международната агенция по енергетика), МПКП (Междуправителственият панел за климатични промени) и McKinsey, показва, че конвенционалните изкопаеми горива вероятно ще останат част от енергийния микс до 2050 г. и ще са важен мост в енергийния преход. Ето защо декарбонизацията на самата система на изкопаемите горива и значителното намаляване на емисиите, включително на метан, представлява ключов фокус.

 

Четирите сценария - глобалното търсене на газ ще расте с 10-15 процента поне до 2035 т.:   


Ценовите колебания


През последните години глобалните цени на газa бележат значителни колебания. Нахлуването на Русия в Украйна и последвалата енергийна криза доведоха до поскъпване в глобален мащаб и рекордни стойности през 2022 г. Намаляването на руските газови потоци по тръбопроводите към Европа доведе до увеличаване на търсенето на ВПГ (втечнен природен газ), което създаде засилена конкуренция за товари ВПГ между Азия и Европа.

Постепенно цените се стабилизираха - и в Азия, и в Европа, а през пролетта на 2023 г. спаднаха под нивата от 2021 г. поради меката зима, а за Европа - и поради намаляване на търсенето на газ във всички сектори, съчетано с висока запълняемост на хранилищата. Връзката между европейските и азиатските газови пазари чрез ВПГ понастоящем е структурна, като събитията на единия пазар влияят върху ценообразуването в световен мащаб, въпреки че това може да се промени в бъдеще. 
Същевременно 2022 г. беше белязана от няколко окончателни инвестиционни решения (ОИР) за проекти за ВПГ в Северна Америка и Катар и подготовка за сключване на договори за ВПГ за проекти във фаза преди окончателно инвестиционно решение.
Цените на природния газ в Европа са намалели с над 50% от декември 2022 г., като наскоро паднаха под нивата от 2021 г.


Природният газ има широк спектър от приложения

в различни сектори, включително за производство на електроенергия, отопление и при високотемпературни промишлени процеси, както и като суровина (например в нефтохимическата промишленост и производството на торове). Ето защо той ще играе ключова роля в енергийния преход, като балансира производството на електроенергия от възобновяеми източници до широкомащабното внедряване на технологиите за съхранение на енергия.
Във всички сценарии глобалното търсене на газ се очаква да нараства и след 2030 г., като общият прогнозиран ръст е между 10 и 15 процента. Дори в сценариите за по-бърза декарбонизация се очаква ръст до 2030-40 г.

Търсенето на газ може да се различава значително в различните географски райони поради различия в усвояването на технологиите, местната политика и геополитическите фактори.

 

Във всички сценарии  

енергийният сектор ще остане основен двигател


на търсенето на газ, като до 2050 г. (той ще е отговорен за около 40-50% от търсенето). Това до голяма степен се дължи на очаквания ръст на потреблението на енергия в промишлеността и сградите. 
Специално в химическата промишленост и производството на син водород се прогнозира постоянен ръст на търсенето на газ до 2050 г. В промишлеността (без химическата) електрификацията на отоплителните и машинните инсталации в крайна сметка ще доведе до постепенно намаляване на търсенето на газ. 


Ролята на ВПГ ще расте

Според различните сценарии глобалното търсене на втечнен природен газ се очаква да нарасне с между 1,5% и 3,0% от 2023 г. до 2035 г. Тази тенденция ще се диктува от страните от АСЕАН и Южна Азия, докато в Европа се предвижда постепенно намаляване на вноса на ВПГ в съответствие с общото търсене на газ.
Ръстът на доставките на ВПГ ще дойде най-вече от вече обезпечени проекти за ВПГ в Близкия изток и Северна Америка, които заедно биха могли да осигурят повече от 200 милиона тона годишно (Mtpa) - между 45 % и 70 % от световните доставки на ВПГ до 2050 г. в различните сценарии.
Търсенето на ВПГ се очаква да нарасне с приблизително 60% до 2030 г. Според повечето сценарии, в началото на 2030 г. на световния пазар на ВПГ ще се отвори ножица между търсенето и предлагането, която ще продължи поне през следващото десетилетие. В краткосрочен план, в края на 2020-те години може да настъпи период на свръхпредлагане, въпреки че мащабът и продължителността му могат да бъдат повлияни от реализацията на проекти за ВПГ. Но в по-дългосрочен план устойчивата разлика между търсене и предлагане ще изисква разработването на нови проекти за ВПГ и представлява възможност за допълнително изграждане на капацитет за втечняване.

Прогнози за глобалното търсене и предлагане на втечнен природен газ до 2050 г.: 


В световен мащаб в процес на изпълнение са над 50 проекта за ВПГ - за да се запълни разликата между търсене и предлагане, която се очаква да достигне около 30-60 млн. тона годишно след 2040 г. Недостигът вероятно ще бъде запълнен от проекти за ВПГ с икономически разходи под 8-9 USD /MMBTU, предимно от Северна Америка.

Като се има предвид как се очаква да се развият траекториите на търсенето на ВПГ до 2050 г., периодът 2030-40 г. може да се окаже "златен" за разработване на нови проекти за ВПГ.

 

Няколко фактора може да повлияят на пазара


Има няколко ключови неясноти, които затрудняват прогнозите. Те могат да бъдат обобщени в четири групи:

 Технологии: Ролята на газа в енергийния сектор може да бъде поставена под въпрос от ускореното развитие на батериите по отношение на разходи и капацитет.
 Геополитика: Възможността за увеличаване на газовите потоци към Европа може да окаже сериозно въздействие върху световното търсене на ВПГ и да доведе до свръхпредлагане. 
 Регулации: Нарастващото признаване на емисиите през целия жизнен цикъл на природния газ и ВПГ и декарбонизацията на емисиите може да повлияе на търсенето и предлагането на газ.
 Проектни рискове: Скорошният инфлационен натиск доведе до увеличаване на разходите за проектите за ВПГ в процес на изграждане, което може да причини забавяне на доставките.

Ще бъде важно да се следят отблизо тези потенциални източници на несигурност, за да сме в
час с ключовите пазарни развития.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

природен газ, ВПГ

Още по темата