facebook
twitter

Наблюдател

Справедливо е хората да имат избор на пенсионна формула

Ако държавата не желае да плаща осигурителните вноски под формата на пенсия, логично би било да се възстановят вноските за този период, казва осигурителният експерт Цветанка Гинева
978
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Цветанка Гинева е специалист с над 19-годишен професионален опит. Кариерата й на държавен експерт преминава през Териториално поделение на НОИ-София-град, Централно управление на НОИ, дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ и дирекция „Данъчно-осигурителна методология“. Управител е на консултанска фирма, част от чиято дейност е свързана с пенсионни услуги и консултации.

- Г-жо Гинева, управляващите винаги се оправдават за рестриктивните пенсионни промени с едни митични червени банкери, заради които страдат много коректни платци на осигуряването. Кои всъщност са хората, които управляващите ощетиха с промяната във формулата за изчисление на индивидуалния коефициент?

- По отношение на отпадането на 3-те години до 31.12.1996 г. и доходите от 01.01.1997 г. до 31.12.1999 г. ще бъдат ощетени две основни групи лица. От една страна, това са хората, които до 31.12.1999 г. са работили държавна работа по трудови договори и са получавали средни възнаграждения за страната, а след 2000 г. са с много ниски доходи. По ред причини те често пъти са сменяли работата си просто за да „оцеляват“, принудени от икономическата обстановка в страната. За тях е от голямо значение да избират 3-те си години, защото очакваните им пенсии при ниски доходи след 2000 г. ще са от порядъка на 220-280 лв. и тези години могат да доведат до увеличение от порядъка на 5, 10, 25 лв. и повече. За такива ниски пенсии тези пари всеки месец са от значение.

В другата група са хората, които са работили във финансовия сектор до 1999 г., като банки, финансови институции и др. Те са с изключително високи лични индивидуални коефициенти - в размер на 4.0, 5.0, виждала съм дори 8.5, защото тогава нямаше максимален осигурителен доход, а финансовите институции са раздавали на служителите си големи бонуси, премии и допълнително материално стимулиране, върху които реално са внасяли осигуровки за фонд "Пенсии". Сред ощетените са и собственици на фирми, служители в чуждестранните търговски представителства. Кръгът на ощетените всъщност е много по-голям.

Като изключим хората, които след 2000 г. са с високи доходи, лицата, които са на държавна работа или в бюджетната сфера, става въпрос за един много широк кръг от хора, като по последни данни от НОИ 31.3% ще бъдат ощетените лица през 2019 г. Разбира се, в статистиката на НОИ са включени само лицата, които ще се пенсионират с пенсия за осигурителен стаж и възраст с навършена възраст през 2019 г. (тези с уведомителни писма от института). Тази статистика на НОИ е неточна, защото не се дава информация за броя на лицата, които ще се пенсионират по чл. 68 А КСО (до 1 година по-рано в намален размер), защото това е по избор на лицата и не е ясна тази бройка, както и остава без коментар броят на ощетените лица с пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Техните пенсии се смятат по абсолютно същия начин, тогава къде е статистиката? Какъв е точният процент на бъдещите ощетени пенсионери, и то не за 2019 г., а по принцип за следващите 12-15 г., както и какъв процент е реалното намаление на пенсиите на лицата, тепърва в годините може да се установи.

 - Тъй като електронният калкулатор на НОИ за изчисление на размера на пенсията по старата формула вече е свален от сайта на НОИ, хората не могат да си дадат сметка за разликите в размера на пенсиите им, изчислени по двата начина. За какви суми става въпрос?

- Ако едно лице от 1993 до 1995 г. и 1997-1999 г. е осигурявано на високи суми и е с индивидуален коефициент 5, а от 1 януари 2000 г. е осигурявано само на минималната работна заплата, индивидуалният коефициентът с доход от 2000 г. е 0.600 до 0.700. Приемаме, че това е жена, има 35 г. и 8 м. осигурителен стаж (условието за пенсиониране през 2019 г.). При средномесечен осигурителен доход за месец декември 889.90 лв. ( който се ползва за пенсиите) размерът на пенсията й по новата формула е 228.53 лв. (при 0.600 индивидуален коефициент), съответно 266.61 лв. (при 0.700 ИК).

По старата формула ще влязат и тези шест години с коефициент 5, окончателният й коефициент ще се вдигне над 1.800, а размерът на пенсията й щеше да бъде 667.80 лв. Разлика от порядъка на 400 лв. Разбира се, това е при хората с много високи доходи, където ощетяването е най-голямо, но и тези с най-ниските очаквани пенсии, както се вижда, също са засегнати.

- Премиерът Борисов вчера разпореди да няма нито един ощетен пенсионер. Какво следва да се случи оттук нататък?

- Ако законът се промени веднага, като се дава право на избор на лицата, и пенсиите им се изчисляват по двата начина и се отпуска по-благоприятният размер, ще се премахне необходимостта от бъдещи корекции на пенсии, отпуснати в началото на тази година по новата формула. Най-правилно е да се направи изменение в закона, за да се съпоставят двата вида пенсии – с трите години и с доход до 1999 г. спрямо новата пенсионна формула – с осигурителния доход на лицата от 2000 г. Тогава законът би бил справедлив, а ще се изследва във времето какъв е реалният размер на хората с по-добър размер на пенсиите с доходи само от 2000 г.

Направеното изменение от страна на експертите в НОИ е по подобие на промяната през 2015 г. в отпускане на краткотрайното обезщетение за безработица, където отново отпадна стажът до 2000 г., за да се ползва само регистърът на осигурените лица на НОИ. Само че човек получава за кратко време обезщетение за безработица, а не пожизнено. Когато човек е внасял осигурителни вноски за фонд "Пенсии", държавата му дължи престация за това. Длъжна е да се съобрази с внесените осигурителни вноски за този период. Ако не желае да му плаща осигурителните вноски под формата на пенсия, логично би било да се възстановят вноските за този период.

- Управляващите излязоха с претекст за законовите промени, че те облекчават хората и им спестяват тичането за издирването на УП-та за пенсия. Наистина ли вече е толкова лесно излизането в пенсия?

- Разбирам желанието да се премине към електронно пенсиониране, но това би могло да стане, ако НОИ налее милиони левове и качи всички осигурителни стажове на хората от всички закрити предприятия. Това е невъзможно и следователно трябва да изчакаме, докато не достигнем до лица, родени през 1980 г. и нататък и започнали работа след 1997 г. Другият вариант е тотална промяна на пенсионната формула, но това ще ощети всички последващи пенсионери в следващите 15 години.

В момента се твърди, че всичко за осигурителния стаж след 1996 г. излиза електронно по регистъра, но практиката ми показва, че това не е така. При пенсиониране от 01.01.2019 г. лицата трябва да имат всичките документи, доказващи трудовия им стаж до 1997 г., както и след тази дата, ако липсват данни по регистъра на НОИ. След 2000 г. пропуските като цяло са по-малко, но пак има грешки - в подаването на категорията, в подаването на часовете – на осем- или на четиричасов работен ден, в сумарното отчитане на работното време и др. Често датата за започване и прекратяване на работа се разминава с данните, подадени в НАП, и по заверката в трудовата книжка. Аз например имам клиенти, чиито документи са пуснати служебно на ревизия за издадени образци след 2000 г. за доказване на категорията стаж например. Още повече сега, когато по новата формула не можеш да сметнеш индивидуалния коефициент, без да изясниш всички работни дни на лицето в месеца. Естествено, че ако самите лица не съдействат на служителите по изясняването на тези факти и обстоятелства, трудно може да се отпусне пенсия. Служебното начало е ясно, но само лицата си знаят при кой работодател са работили, къде се е намирал и т.н. подробности, нужни при тези изяснявания.

В заключение, бих искала да кажа, че не е добре за стабилността на пенсионната система да се прави пенсионна реформа, без да се проследи във времето ефектът на промяната. След въвеждането на Кодекса за социално осигуряване от 2000 г. хората свикнаха с начина на изчисляване на пенсиите и сега правената промяна би трябвало да води до по-добро. Става въпрос за още 12-15 г. и след като статистиката на НОИ е, че няма фискален ефект, няма смисъл да се прави промяна, ако не е по-добра за бъдещите пенсионери. За мен като експерт целта е внесените осигурителни вноски да отиват за пенсиите на лицата и това е справедливостта на пенсионното осигуряване.

Ключови думи:

НОИ, формула, пенсии
5

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Бисер Петков обеща по-висока покупателна способност на пенсионерите от 1 юли

12.06.2019

Искра Ценкова

166 2
Средният осигурителен доход за страната за април е 991.12 лв.

11.06.2019

585 11
Диагноза „Без глас"

Коментари

g_ringo

В другата група са хората, които са работили във финансовия сектор до 1999 г., като банки, финансови институции и др. Те са с изключително високи лични индивидуални коефициенти - в размер на 4.0, 5.0, виждала съм дори 8.5, защото тогава нямаше максимален осигурителен доход,

Не е вярно. Максимален осигурителен доход бе въведен от началото на 1997-а.

Егати 'експертката'.

g_ringo

ще бъдат ощетени две основни групи лица. От една страна, това са хората, които до 31.12.1999 г. са работили държавна работа по трудови договори и са получавали средни възнаграждения за страната, а след 2000 г. са с много ниски доходи.

И това е глупост. Хората, които са получавали 'средни възнаграждения; имат за тези години ИК = 1. Това не може да вдигне пенсиите им съществено.

Sine_metu

Миличките герберунки, русички!

Първо ми свихте пенцията, ако доживея, да бъде макс 1 200 лева.

Нищо че съм се осигурявал за 1 800.

Сега ме черпите с милостта на бацето, Господ да има грижата за всички ви, да ме ограбвате не с по 585, а с по 575.

Вие сериозно ли си мислите, че всичко това ще ви се размине?

Sine_metu

Приятелски съвет към всички, които ще се пенсионират през следващите 5- 10 години.

Отсега гледайте как ще се развива съдебната практика по въпроса!

дядо Илия

Още преди 15 години, когато хората работещи особено в частни фирми се осигуряваха на минимална заплата (която тогава беше малко над 200 лв), беше ясно, че ще се дойде до сегашното положение. Много хора си мислят, че пенсионната ни система е с индивидуални сметки като депозитите в банките, но не е така. Такава е в Израел, но другаде се среща  рядко. Чувал съм, че стремежът при нашата пенсионна система е достигане на 35-40% от средната заплата.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×