Медия без
политическа реклама

Малко пепел, малко пушек… - и екологията е окей!

Дебати в общинския съвет на Попово показват в какъв точно творчески дух стартира един завод за преработка на боклук

28 Яну. 2020
В сградата на общинската администрация на Попово предстоят да се вземат важни решения тия дни.
Фейсбук
В сградата на общинската администрация на Попово предстоят да се вземат важни решения тия дни.

Предстои изграждане на завод за горене на боклук. Ще е разположен малък град, в селищните му граници. Как точно ще се процедира с пепелта? Не се знае, но няма проблем, малка ще е. Има ли гаранции за отделяните количества серен диоксид? Не, но няма проблем, малко ще са. Градът е в котловина, пушекът няма ли да се задържа? Комините ще са високи, хората следва да са спокойни!

Такъв приблизително е сюжетът на дебата в общинския съвет (ОбС) на Попово, състоял се на 19 декември миналата година. Тогава местният парламент решава да одобри „изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци“. Обсъждането е твърде любопитно и показва как стартира у нас един проект за завод за преработка на боклук. Заслужава да се разкаже.

Няколко предварителни разяснения. Попово се управлява от 70-годишния Людмил Веселинов, на когото

 

почти половината живот е преминал на кметския стол

 

(осем мандата). На вотовете се състезава като независим или чрез местни съюзи. В най-ново време ГЕРБ опита да го събори, спорно е наистина ли искаше. Веселинов няма проблеми при формиране на мнозинства, в момента шеф на ОбС е човек от издигналата го коалиция. Отделно от тези политически нюанси е добре да се знае, че заводът ще се изгражда от дружеството „Еко инвест север“, а идеята е посредством изгарянето да се произвежда електрическа и топлинна енергия. Фирмата събира сметта на града.

И така, за да осветлят съветниците по темата, на сесията са поканени като експерти екологът на „Еко инвест север“ Иван Иванов и бившата шефка на РИОСВ  - Шумен Ивелина Шишманова, представена като външен консултант на фирмата (видно от протокола). Интересното е, че Попово е в обхвата на РИОСВ – Шумен, а Шишманова оглавява екоинспекцията до есента на 2018 г. (пенсионирана е тогава). Тоест тя консултира фирма, която

 

до скоро в качеството на държавен служител

 

е трябвало да контролира.

Именно Шишманова отговаря на първото питане от съветник. То е свързано с екологичните гаранции при котловинния релеф. Експертката отвръща: „След като това уведомление влезе в РИОСВ – Шумен, то ще бъде изпратено или на ОВОС или на ……….  (не се разбира – бел. авт.) и в този доклад, който ще се изготви, ще се направи моделиране специално за комина и за въздуха, така че да се гарантира, че височината е достатъчна и че всички емисии, които се отделят, ще бъдат под нормално допустимите емисии“. После продължава: ОВОС ще разпореди постоянен мониторинг на комина, данните ще отиват ежемесечно в РИОСВ, няма как емисиите да са над нормата…

 

Серни и азотни диоксиди ще се отделят,

 

но гарантирано в допустимите граници. Сепарация, раздробяване, двустепенно изгаряне в две камери… - такава била технологията. Няколко пъти Шишманова повтаря, че проектът е „най-добрият вариант“ и опазването на околната среда е гарантирано.

Следва въпрос на съветник за контрола  - как ще бъде осъществяван. „На комина ще има непрекъснато замерване. И тези резултати ежемесечно постъпват в РИОСВ – Шумен, там се проверяват“, гарантира още веднъж бившата шефка на инспекцията и настояща консултантка на инвеститора. Следва диалог с друг съветник. Протича така:

  - Аз искам да попитам – след изгаряне се получава пепел, тая пепел къде ще се депонира?

 - Ами тази пепел също ще бъде предавана на фирми, които имат разрешителни за това.

 - Къде, на територията на нашата община?

 - Ами в момента не знам още, но ще се намери, има такива фирми, които изкупуват тази пепел.

 - Защото най-големите отлагания са в пепелта.

 - Да, ще има пепел, която обаче няма да бъде толкова много, защото ще има двукамерно изгаряне, при много висока температура ще се извършва изгарянето.

Няколко пъти в дискусията става дума, че отпадъците ще са неопасни, няма биологични сред тях. По едно време представителка на ГЕРБ (партията е настоятелна в притесненията си, нали е опозиция в ОбС) казва, че серният диоксид е опасен, не е убедена за екологичните гаранции.

 

„Ами, аз няма как ви убедя, аз мисля, че ще ви убедим

 

като изготвим доклада по ОВОС, който ще има и обществено обсъждане, където ще се изготви това моделиране, където ще видите какво се отделя, в какво количество…“, отвръща Шишманова. Накратко – хем гарантира, хем няма как да убеди в гарантираното. Уточнява, че проектът е във фаза уведомление и тепърва ще се произнасят и други специалисти.

Думата е дадена на Иван Иванов, който в началото е представен като еколог на „Еко инвест север“, а сега – и той като консултант.

 

„Няма от какво да се притеснявате“

 

е мотото в тезата му – в центъра на Виена, Кьолн и Париж имало заводи за изгаряне на боклук; първата камера горяла на 1400 градуса, втората - на 1800… - не е като при ТЕЦ-овете, които горят на 800 и остават необработени газове. „След това минава през много сложна система на филтриране и на 99.9 от комина трябва да излезе пара.

 

За фини частици не говорим в присъствието“,

 

казва почти поетично Иванов. И подканя съветниците да разгледат подготвени от него брошури, за да се доограмотят сами.

Дискусията все пак продължава. Иванов обяснява, че инсталации, като проектираната в Попово, има още две в България - малка във Варна и в София. Но съветник продължава да се тревожи, имайки предвид терена на обекта: „Това е старото сметище на Попово и много е на близко. Дано наистина тия неща, които ги казват, е истина, защото ако не е,

 

просто не знам какво ще правим после“.

 

Но Иванов е по-убедителен и от водещ в сутрешен блок: „Сега, значи инвеститора е гарантирал, че при монтажа допълнително ще бъде сложено монитор на самия вход, там където ще бъде площадката, която денонощно ще показва параметрите на газовете, които се отделят от комина. А инсталацията така е направена, че ако има съвсем леко нарушение на параметрите на някои от газовете или намаляване на температурата в камерите, автоматично прекратява самия процес. На секундата спира подаването на отпадъка, който ще бъде горен и докато не се отстрани, ако има някакъв,  то

 

винаги понякога се случва някакъв тип авария, но дано да не се случва,

 

инсталацията е нова, така по наша информация, по наше проучване е добра, руска е инсталацията от сега да ви кажа…“.

След като инвеститорските намерения са така добре защитени, време е за завеса. Спуска я председателят на ОбС Георги Георгиев. Преди това той няколко пъти се е възтрогнал от „тъй изчерпателните въпроси и отговори“. Финалните му думи са: „Колеги, всички имаме опасения със сигурност, но мисля, че това е нещо, което е хубаво да му дадем път“. В крайна сметка сюжетът на всеобща изчерпателност, високо експертно консултиране и критичност в част от съветниците приключва…

 

без нито един глас против

 

22-ма съветници подкрепят инсталацията, седмината от ГЕРБ се въздържат.

Всичко това се случва преди повече от месец. Днес обаче тече едно друго гласуване. Провежда се по улиците, в офисите, магазините и градинките на града. То ще завърши с подписка срещу завода, която ще бъде внесена в общинската администрация. Стотици жители на Попово я бяха подкрепили до преди няколко дни. Всички те имат имат същите притеснения като съветниците. Но за разлика от тях нямат роли в театър.

Последвайте ни и в google news бутон