Quantcast

Медия без
политическа реклама

Имало е години и с по-ниски нива на язовирите

Просто сега е изострено вниманието, казва Илиян Илиев, шеф на ВиК - Шумен, когото държавата смяташе спешно да командирова в Перник

диян иванов

55-годишният Илиян Илиев е специалистът, когото държавата смяташе да прати спешно да потушава кризата в Перник. Във визитката си има около 6 години мениджърски стаж в Ловеч (член на борда и управител на местното ВиК), както и 3 години воден комисар в КЕВР. През пролетта бе назначен в един от градовете с най-остри дългогодишни проблеми – Шумен. През декември държавата го определи за шеф на ВиК – Перник, но Община Шумен обжалва избора му на наследник - така бе блокирано освобождаването му. В момента Илиев твърди, че Перник е затворена страница, остава в североизточния град.

 

- Г-н Илиев, какво се случва с язовирите в България? След "Студена" вървят страхове сред населението за намалени количества, пресъхване и на други водоеми. Има ли криза в действителност или притесненията са преувеличени?

- Според мен нещата не стоят така. Информацията за състоянието на всички язовири е изнесена на страницата на МОСВ. Има сушава година, цикличност на времето. Въпреки това язовирите масово са в добро състояние, те осигуряват близо година (вероятно има предвид времето на суша - бел. авт.) подаването на вода за съответните населени места.

- Какво е състоянието на язовир „Тича“, който захранва Шумен?

- От язовир „Тича“ се водоснабдяват както община Шумен, така и Търговище. Приблизително за около три години имаме вода. Другото са спекулации. Това е голям язовир, в който има към 170 млн. кубика вода в момента според официално подадената информация.

- Тоест дори три години да не капне дъжд или сняг, Шумен и Търговище са осигурени?

- Да. И все пак е ясно, че няма да станем пустиня. Нямам притеснения.

- Казвам всичко това, защото дори Мая Манолова, изявен общественик, заяви тези дни, че след Перник може да има криза в други градове, посочи и Шумен.

- Според мен не трябва да се създава психоза сред хората. Нещата са окей, просто сега се обръща страшно много внимание. Имало е и по-критични години - както на преливане на язовири, така и с по-ниски нива. Просто сега е изострено вниманието на хората и политиците. Но за мен след тази сушава година нещата са добре и не са на ръба на криза – за цялата държава е изключено да се говори.

- А да не би язовирите да не се държат нарочно пълни, за да не се случат преливания, каквото видяхме минали години?

- Не, държат са на нивата, които трябва.

- Нароилите се ВЕЦ-ове проблем ли са за източването?

- Искат се разрешения за водните количества от МОСВ. Не вярвам някой да тръгне да злоупотребява с количествата. Изразявам се като страничен наблюдател, но не вярвам наистина да се злоупотребява – правят се съответните сметки и се издават разрешителните.

- А когато един язовир не може да осигурява питейна вода на населението, кой трябва да носи отговорността – министър, шеф на ВиК, друг служител по веригата?…

- Конкретно мога да говоря за нашия язовир. Той е собственост на „Напоителни системи“. Ние сме клиент, плащаме си. Не може да влияем, даваме само справки. Нито може да увеличим количествата, нито да ги намалим. Когато виждаме, че не ни стигат, пишем писмо до „Басейнова дирекция“, те разрешават увеличение.

- Щяхте да ходите в Перник, не може да не сте запознат. Затова ви питам – там откъде дойде проблемът?

- Най-големият проблем е природата. След това е ненавременното ограничаване на водата към промишлеността, а после и - режимите за населението. Не е трябвало да се чака до последния момент.

- В тази връзка кой е човекът, който е трябвало да ограничи водата към промишлените предприятия?

- Каква е била организацията, не мога да кажа. Но количествата, пак казвам, се искат от МОСВ, то ги разрешава – както към ВиК-тата, така и към ВЕЦ-овете, за санитарния минимум за поддържане на реките. Но ако се е взело решение по-навреме да бъдат ограничени във всички посоки количествата, а и природата не бе жестока към региона, може би нямаше да е толкова критично положението. Сега ако има дъжд и сняг, проблемите вероятно ще бъдат решени по-скоро - след отстраняването на авариите, разбира се, намаляването на водата за промишлеността и т.н.

- Какъв съвет бихте дали на хората, които управляват водното дружество в Перник?

- Всички ВиК сме се обединили и помагаме с екипи, инженери. Направен е график, аварийни групи отиват на място. Засега от там са минали хора от Враца, Стара Загора, Бургас… Целият сектор помага максимално каквото може.

- В петък в Шумен ще спира водата, какво точно предстои?

- Предстои отстраняване на аварии по довеждащия водопровод. Водата се спира за Шумен и Търговище. Режимът в Търговище ще бъде около 12 часа, в Шумен – до 36 часа. В рамките на тези часове бригади от двата града ще отстраняват аварии - всичко каквото може.

- Проблемите са изключително стари, кое налага голям ремонт точно сега?

- Доста аварии не могат да бъдат отстранени без спирането на водата. Не е люта зима, използваме благосклонното време.

- Проблемите в Шумен са различни по характер. В момента например тече процедура за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода, но самият язовир „Тича“ няма санитарно-охранителна зона…

- Много е спорен този момент – каква да е зоната, как, кой да я изгражда. В крайна сметка ВиК просто е клиент на „Напоителни системи“.

- Имах предвид, че това е стар принципен въпрос, който ще остане без отговор за шуменци. Станцията един ден ще пречиства води за питейни нужди от язовир, който е без санитарно-охранителна зона…

- Повечето язовири в България са строени за напояване. След това обаче нещата придобиват коренно различен характер - ВиК-тата започват да черпят вода, която след обработка доставят на хората. Затова сега по всички европейски норми е много важно да имаме пречиствателна станция.

- А след като се изгради пречиствателната станция, цената на водата същата ли ще остане?

- Най-вероятно изчисленията ще бъдат правени в следващия период на бизнес плана на ВиК.

- Ако в крайна сметка от язовира тръгне чиста вода, тръбите в самия Шумен годни ли са да я доставят наистина чиста до чешмите?

- Не, масово има много стари водопроводи, които са за смяна. Но водата ще отговаря на качеството, записано в закона. И, разбира се, изпълнението на законовото изискване не значи, че не трябва да се работи по тръбите - ограничаване на загубите и оправяне на качеството.

- А проект за тях има ли?

- Частично. Но така или иначе ВиК ще трябва да си изпълнява ангажимента за инвестиции, да подменя част от най-проблемната мрежа.

- Като обобщим проблемите със станция, тръби… До пет години ще потече ли вода, която да се ползва нормално от шуменци?

- Да, разбира се, трябва да стане.

- Пак ви връщам към националните проблеми. Целият този шум около водния сектор пречи или е полезен? Специалистите май най-малко говорят...

- Зависи от гледната точка. Във всеки един бизнес или работа намесата на неспециалисти пречи, но пък така се обръща внимание на сектора. Сега цялата държава се концентрира върху нашата сфера. Трудно е да се прецени дали се пречи или помага, но според мен влиянието ще е положително.

- Нено Димов казва за Перник: „Аз само разписвах, други ми подаваха документите“. Има ли резон в думите му?

- Министърът не може да е специалист по всичко. Компетентните органи вероятно ще разследват колко е виновен той, колко съответните специалисти. Но според мен си има хора, които е трябвало да бъдат запознати, на тях това им е работата.

- Погледът в далечна перспектива не може да подмине затоплянето на климата. В тази връзка какъв трябва да е акцентът на България по отношение на водните ресурси?

- Основното е изграждане на нови язовири и рехабилитирането на съществуващи. Нужните наблюдения се правят, има хора, които са наясно какво трябва да се случва.

- Покрай кризата в Перник прокуратурата обяви, че започват проверки във всички ВиК в страната. Тук вече проверяват ли?

- Да, има въпроси от Икономическа полиция, на които трябва да отговорим. Въпросите според мен са много добри.

- В какъв период назад се проверява?

- Не толкова назад, колкото за съществуващи проблеми.

- От какво конкретно се интересуват проверяващите?

- Количества вода, разпределение за фирми, за физически лица и т.н. Предполагам данните от страната ще бъдат обобщени и ще се правят анализи.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко време смятате, че ще изкара правителството Денков-Габриел?