facebook
twitter

Наблюдател

Да измамиш НОИ всъщност не е толкова лесно

Системата има достатъчно механизми за проверка на документите, казва осигурителният експерт Цветанка Гинева
15845
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Цветанка Гинева е специалист с над 19-годишен професионален опит. Кариерата й на държавен експерт преминава през Териториално поделение на НОИ-София-град, Централно управление на НОИ, дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ и дирекция „Данъчно-осигурителна методология“. Управител е на консултанска фирма, част от чиято дейност е свързана с пенсионни услуги и консултации.

По-рано тази седмица публикувахме първа част на интервюто с Цветанка Гинева, в която очертахме кръга от хора, засегнати от промените във формулата за изчисляване на индивидуалния коефициент и дадохме примери до какви разлики води прилагането на старите правила спрямо новите. Във втората част на този разговор ви представяме гледната точка на експерта към фалшивите документи, подавани в НОИ и един специализиран поглед към новите промени в пенсионната формула от 1 януари 2019 г.

---------------------------

- Г-жо Гинева, промените в Кодекса за социално подпомагане от миналата година бяха наложени с обяснението, че хората масово фалшифицирали документите, които представят пред НОИ за удостоверяване на трудовия им стаж. И че с отпадането на осигурителния доход до 2000 г. ще се спре източването на НОИ. Къде са пробойните в системата според вас? Вие я познавате отблизо както неин бивш служител.

- Още от 1990 г. в НОИ има финансови ревизори към отдел „Контролно-ревизионна дейност“, чиято функция е да проверяват всички документи за пенсиониране. Когато един човек цял живот е бил общ работник и ви представи УП-2 с брутно трудово възнаграждение с индивидуален коефициент примерно 2.0, няма как да не се усъмните, че след това е назначен на висока позиция и е станал директор, например. Служителят от отдел “Пенсии“ веднага ще прати въпросното УП-2 на проверка на този отдел по ревизии и ще се установи дали документът е фалшив и с невярно съдържание. Не може да се твърди, че повечето високи пенсии се получават с фалшиви документи. Банкерите не лъжат за доходите, които са имали, и осигуровките върху тях до 2000 г. При тях няма фалшиви документи и това се знае много добре от НОИ. За служителите на чуждите търговски представителства, които излизат на трудовия пазар след 90-та година, въпросните ревизори са заверявали всичко в осигурителната им книжка. Тук за какви фалшификати става дума? Такива може да има по трудовия стаж, но всички образци до 1997 г., преди регистъра, също подлежат на проверка. Всеки документ в НОИ се проверява от отдел „Пенсии“ при производството по отпускане на пенсията, и то

 

от най-малко трима служители

 

Още повече че при висок индивидуален коефициент електронният доклад, с който работят служителите в отдел “Пенсии“, автоматично им сигнализира, че лицето има много висок тригодишен период по представеното УП-2. Служителите, които подписват разпореждането за ръководител, са експерти с много сериозен стаж в осигурителната система, няма толкова лесно да се прокарат фалшификати.

- В Силистра обаче се оказа, че в престъпната схема за осигуряване на високи пенсии за „силно мой човек“ са участвали точно служителите на НОИ. Има ли контрол над контролиращите?

- Когато става въпрос за

 

престъпна схема в самата система,

 

това не може да се контролира. Хора, които успяват да минат между капките с фалшиви документи през експертите на НОИ, са малък процент. В случая обаче самите служители са замесени, включително и експертът, който е подписвал за ръководител, и именно по този начин са успели да отпускат пенсии в максимални размери. Предполагам, че тепърва прокуратурата ще провери какъв е размерът на щетите в бюджета на НОИ. Затова на фона на разразилия се скандал по случая е, меко казано, неуместно и бих казала доста лицемерно да се твърди, че хората фалшифицират масово документи за пенсиониране. Разбира се, че има такива, няма съмнение за това, но това не е причина да се ощетяват редовните данъкоплатци. НОИ има механизми за справяне с тези ситуации, и то от 1990 г. Неслучайно срокът за реалния размер на пенсията е четиримесечен, за да се проверят всички съмнителни документи. Този проблем с фалшивите документи не е належащ, защото е преодоляван от 1990 г. досега. Нищо не налагаше сега отпадането на годините до 31.12.1999 г.

- А с категорията на труда възможни ли са фалшификации?

- Да, и тук може да има фалшиви образци УП-3,УП-30 и др. за пенсия, но отново, по искане на отдел “Пенсии“, отдел "Ревизии" проверява достоверността на документа. Когато в отдел “ Пенсии“ се получи заявление само с образци за пенсия УП-3,УП-30 и др., а няма представена стара трудова книжка за тези трудови стажове, това буди съмнение и в отдел “Пенсии“ и те решават кои образци да бъдат изпратени на проверка. В НОИ има цели списъци на фалшиви предприятия и издадени от тях фалшиви документи за пенсия, така че това е ежедневие за служителите в „Пенсиите“ и финансовите ревизори и те съвсем умело се справят с работата си.

 

Из Светая Светих

 

"Допирът, промяната в пенсионната формула е като допир наистина до огъня, това е светая светих в пенсионното законодателство и нормално е да бъдат толкова чувствителни всички при промяна", каза преди ден социалният министър Бисер Петков. Попитахме г-жа Гинева наистина ли е възможно с всеки изработен месец пенсията на човек непрекъснато да се топи, вместо да се увеличава, каквито твърдения имаше в предизвиканата покрай последните промени дискусия.

- Да, това е така и по старата формула, но при новата формула съотношенията в индивидуалния коефициент са месец за месец, в работни дни, поради което темпото на намаляване на индивидуалния коефициент ще расте много по-бързо отколкото досега. По старата формула персоналният коефициент се съпоставяше ежегодно със средния за страната, а сега това се прави ежемесечно. По новата формула индивидуалният коефициент се изчислява като сбор от месечни съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец, като вече се дели не на 30 дни, а на работни дни. По този начин индивидуалният коефициент започва да пада всеки месец, тъй като средномесечният осигурителен доход расте всеки месец, а заплатата на човек си остава една и съща. Не познавам човек, който всеки месец да е с по-висока заплата.

Именно затова при клиенти, на които сме смятали пенсиите с доход от 2000 г., при осигуряване на максимален размер, по старата и новата формула се получава намаление в индивидуалния коефициент и размер на пенсията със 70 лв. по-малко. От друга страна, максималният осигурителен доход е фиксиран на 3000 лв. Ако приемем, че за януари средният осигурителен доход е 960 лв. (доходът не е обявен още), за февруари примерно е 970 лв.  а за март 980 лв., то през януари индивидуалния коефициент на лице, което се осигурява на тавана, ще е 3.125, а през февруари – 3.093, а през март - 3.061. Тогава идва един момент, в който осигуряването на максимален размер не увеличава индивидуалния коефициент на лицето и не води до получаване на по-висок размер пенсия.

Допълнително е въведен и „максимален размер“ на индивидуалния коефициент, при който ще бъдат ощетени лицата на пълно работно време, на почасова работа и др. При тях пък се залага на един максимален коефициент, който не може да надхвърлиш, ако например си работил 15 дни в месеца и си получил 3000 лв. В този случай реалният месечен коефициент на дадено лице би бил повече от 7-8 и по тази причина се вкарва разпоредба, която казва, че въпреки че коефициентът ти е 8, за целите на пенсиите ще се взима примерно 3.008 (зависи от максималния размер и средномесечния осигурителен доход за конкретен месец).

С приемането на такива разпоредби се обезсмисля цялото старание на НАП да кара хората да внасят повече осигурителни вноски. Не може, от една страна, да се прилагат разпоредби по събираемост на осигурителни вноски (което е правилна политика, предвид демографията в България), но от друга страна, НОИ да дава предложения към намаляване на пенсиите. Моите уважения към експертите, които са направили предложенията, но считам, че не е искано мнението на колегите от отдел “Пенсии“ по териториалните поделения на НОИ. Това са хората, които с години отпускат пенсии и веднага биха разбрали какъв ефект и последици има това за бъдещите пенсионери. Кодексът за социално осигуряване е един и не може в първа глава да се коментира висока събираемост на осигурителните вноски, а когато стигнем до глава 4 и последващите, където на базата на тези осигуровки трябва да получаваме обезщетения, да се изкривяват законовите разпоредби.

 

ПРАВА

В дебата за ощетените от новата формула се хвърли и заплахата за съд - хора, чиито очаквания за високи пенсии бяха попарени, заплашиха да търсят правата си по съдебен път, омбудсманът Мая Манолова предупреди, че ще се обърне към Конституционния съд, ако няма промени в закона. НОИ вече е даван на Съда на Европейския съюз по делото „Сомова срещу България“. "По него, разказва Цветанка Гинева, бе направено преюдициално запитване от Административен съд – София-град до СЕС относно изискването в чл. 94 на КСО за прекратяване на осигуряването дори и за един ден, за да се отпусне пенсия. Самият български съд не виждаше никаква логика в закона, но НОИ настояваше разпоредбата да е такава, за да се пенсионират малко хора. Заключението на Европейския съд беше в полза на г-жа Сомова, благодарение на което от 2015 г. всички лица на трудови договори могат да се пенсионират, без да прекратяват трудовите си договори. Така бе преодоляна съпротивата на НОИ за прилагането на един нелогичен и ощетяваш лицата закон. Това е едно от хубавите предимства, че сме в  ЕС.

Ключови думи:

НОИ, пенсии, измами
Все още няма коментари

Още

Спестяванията за втора пенсия най-после надхвърлиха 3000 лв.

17.05.2019

Яна Николова

4128 4
Параграф 22, но не по Хелър, а по КСО

16.05.2019

Искра Ценкова

2530 1
НОИ установи увеличение на болничните между Великден и Гергьовден

14.05.2019

635 14

Влез или се регистрирай за да коментираш

×