Медия без
политическа реклама

Черни лешояди гнездят в Източните Родопи за пръв път от 30 години

Това са четиригодишни птици, освободени през 2022 г.

14 Февр. 2024
Яна Барзова
Гнездата са изкуствени, но лешоядите активно ги надстрояват.

След 31 години две двойки черни лешояди отново заеха гнезда в Източните Родопи, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Това се случва само 14 месеца след започването на реинтродукцията на вида в българската част на планината, осъществявана от БДЗП в сътрудничество с фондация "По-диви Родопи". Дейността е финансирана от Rewilding Europe.

Новосформираните двойки се състоят от четиригодишни птици, освободени през 2022 г. Гнездата, които те използват, са изкуствени и построени от екип на БДЗП и Фондация "Карталско гнездо". В момента лешоядите активно надстрояват гнездата и ги защитават от други птици, обясняват от дружеството.

Дейностите по връщането на черния лешояд в българската част на Източните Родопи стартираха през 2022 г. Тогава, през май месец, е транспортирана първата група от 17 птици, освободени през ноември същата година между град Маджарово и Ивайловград от специално изградена за целта волиера. През 2023 г. са доставени други 13 черни лешояда, които отново, след период на адаптация в специалната волиера, са освободени през ноември.

Двете групи черни лешояди са транспортирани от Испания от испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona), която от години работи за размножаването и реинтродукцията на застрашени видове както и за рехабилитацията на пострадали диви птици. През следващите няколко години е планирано да се освобождават още по 6-10 индивида годишно като част от текущата програма.

"Създаването на колония в България ще подпомогне оцеляването на вида на Балканите, тъй като се очаква да има обмен на птици с последната оцеляла местна колония от около 25-30 двойки, намираща се в гръцката част на Родопите, както и с реинтродуцираните черни лешояди в Стара планина", сподели д-р Добромир Добрев, експерт по вида от БДЗП.