Медия без
политическа реклама

Съвместно комюнике относно основите на мира (документ)

16 Юни 2024
BGNES/EPA

Среща на високо равнище за мир в Украйна

Съвместно комюнике относно основите на мира

 

Швейцария, 15-16 юни 2024 г.

 

Продължаващата война на Руската федерация срещу Украйна причинява широкомащабно човешко страдание и разрушения, както и рискове от кризи с глобални последици за света. Събрахме се в Швейцария на 15-16 юни 2024 г., за да засилим диалога на високо равнище по пътя към всеобхватен, справедлив и устойчив мир за Украйна. Потвърждаваме резолюциите на Общото събрание на ООН A/RES/ES-11/1 от 02.03.2022 г. и A/RES/ES-11/6 от 23.02.2023 г. и подчертаваме ангажимента си да спазваме международното право, включително Устава на Организацията на обединените нации.

Тази среща на върха се основава на предишните обсъждания, които се проведоха въз основа на украинската формула за мир и други предложения за мир в съответствие с международното право, включително Устава на Организацията на обединените нации.

Дълбоко оценяваме гостоприемството на Швейцария и нейната инициатива да бъде домакин на срещата на високо равнище като проява на силния ѝ ангажимент за насърчаване на международния мир и сигурност.

Проведохме ползотворен, всеобхватен и конструктивен обмен на мнения относно начините за постигане на рамка за всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право, включително Устава на Организацията на обединените нации. По-специално, потвърждаваме отново ангажимента си да се въздържаме от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава, да спазваме принципите на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, включително Украйна, в рамките на техните международно признати граници, включително териториални води, и да уреждаме споровете с мирни средства като принципи на международното право.

Освен това споделяме обща визия по следните важни аспекти:

1) На първо място, всяко използване на ядрена енергия и ядрени съоръжения трябва да бъде безопасно, сигурно, добре защитено и да не вреди на околната среда. Украинските ядрени електроцентрали и съоръжения, включително Запорожската атомна електроцентрала, трябва да работят безопасно и сигурно под пълния суверенен контрол на Украйна, в съответствие с принципите на МААЕ и под нейния надзор.

Всяка заплаха или използване на ядрени оръжия в контекста на война в Украйна е неприемлива.

2) Второ, глобалната продоволствена сигурност зависи от непрекъснатото производство и доставка на храни. Във връзка с това свободното, пълноценно и безопасно търговско корабоплаване, както и достъпът до морските пристанища в Черно и Азовско море са от изключителна важност. Нападенията срещу търговски кораби в пристанищата и по маршрута, както и срещу граждански пристанища и гражданска пристанищна инфраструктура, са неприемливи.

Продоволствената сигурност никога не трябва да се използва като оръжие. Украинските селскостопански продукти трябва да се доставят безопасно и свободно на заинтересовани трети държави.

3) На трето място, всички военнопленници трябва да бъдат освободени при пълна размяна. Всички депортирани и незаконно разселени украински деца и всички други незаконно задържани украински цивилни граждани трябва да бъдат върнати в Украйна.

Ние вярваме, че постигането на мир изисква ангажираност и диалог между всички страни. Ето защо решихме да предприемем конкретни стъпки в горепосочените области в бъдеще, като допълнително ангажираме представители на всички страни.

Уставът на Организацията на обединените нации, включително принципите на зачитане на териториалната цялост и суверенитета на всички държави, може да послужи и ще послужи като основа за постигането на всеобхватен, справедлив и траен мир в Украйна.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата