Quantcast

Медия без
политическа реклама

Страсбург: Журналистите имат право да влизат в бежански центрове

09 Окт. 2019
ЕПА/БГНЕС
Бежанският център в Дебрецен, Унгария, през 2015 г.

Журналистите трябва да имат достъп до бежански центрове, това е гарантирано от чл.10 от Европейската конвенция за човешките права, реши Европейският съд по правата на човека в Страсбург. Магистратите се произнесоха по дело, заведено от унгарски журналист, на когото властите отказват достъп до център за настаняване на имигранти в Дебрецен.

Ийеш Суровец е работи за интернет сайта abcug.hu и през септември 2015 г. подава молба до имиграционните власти да му предоставят достъп до центъра с цел да напише доклад за условията на търсещите убежище. В молбата си уточнява, че ще провежда интервюта и ще прави снимки, но само на тези лица, които изразят предварително писмено съгласие да бъдат снимани.

Искането му е отхвърлено по причини, свързани с личния живот и сигурността на лицата, търсещи убежище. По-специално отказът е заради това, че много от хората в центровете за настаняване са избягали от някаква форма на преследване и следователно могат да бъдат изложени на риск, ако бъдат показани в медиите.

Суровец обжалва решението, но административният съд обявява жалбата му за недопустима, тъй като отказът не е индивидуален административен акт съгласно съответното вътрешно законодателство и поради това не подлежи на съдебен контрол.

Съдът в Страсбург приема, че осигуряването на възможността на журналистите да извършват изследователска работа е съществена част от правото на свобода на медиите. Създаването на пречки пред техния достъп до информация би могло да ги обезкуражи или дори да им попречи да предоставят точна и достоверна информация на обществеността.

Още по темата