facebook
twitter

Първа страница

България ще догонва Европа, но със ситни стъпки

Правителството пусна за обсъждане Национална програма за развитие, която ни обрича на допълнително изоставане
2407
 Илияна Кирилова
И в момента България изостава в навлизането на цифровите технологии, но и заявените цели на правителството не са особено амбициозни. В момента за това отговаря Марияна Николова.

България ще догонва средните нива в Европейския съюз (ЕС) в икономиката, екологията, иновациите, образованието, социалните грижи и т.н., но с бавни, ситни стъпки. Това става ясно от Националната програма за развитие 2030, публикувана за обществено обсъждане от Министерския съвет. 

Според помпозните общи фрази, с които е изпъстрен целият документ, "тази програма е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения". 

В проекта се определят три стратегически цели, а правителството групира намеренията си в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета. Основните три цели в програмата са технологична трансформация, демографски подем и намаляване на неравенствата. Те обаче биха могли да се постигнат само ако останалите страни в съюза стоят на едно място, а уверенията за изпреварващ растеж изглеждат по-скоро игра на думи.

В намеренията за индекса за навлизане на цифровите технологии например е записано, че целта е до 2030 г. да достигнем средното ниво в ЕС. В момента текущата стойност на индекса е 36.2, докато средното ниво в общността е 52.5. Делът на иновативните предприятия у нас през 2016 г. е бил 27.2%, докато в ЕС същата година е 50.6%. На този фон целта на България е да достигне дял от 35%.

Намеренията за смекчаване на отрицателните демографски тенденции и обръщането им в подем също не изглеждат особено амбициозни. В момента в България коефициентът на естествен прираст е отрицателен - минус 6.6. Целта е след 11 години да достигнем минус 5. Средното ниво в ЕС в момента е минус 0.7.

Почти същото важи и за намаляването на неравенствата, измерени чрез т. нар. коефициент на Джини. Той варира от 0 до 100, като колкото по-ниска е стойността му, толкова по-малко е неравенството. В България коефициентът по данни на Евростат сега е 39.6 при средно ниво в ЕС  30.7. Амбицията на правителството е да стигнем до коефициент 33. Отчайващи са и намеренията за намаляване на населението в риск от бедност. В момента у нас става дума за 22%, които през 2030 г. трябва да бъдат сведени до 18% при 16.9% средно за европейската общност в момента. Все пак в програмата се отбелязва, че относителният дял на населението в риск от бедност е сред най-високите в ЕС.

Това са част от общите намерения, които обаче бързо издишат, ако се види какви са обявените цели. Така например за 11 г. България трябва да се изкачи от 25-о на 20-о място в ЕС по конкурентоспособност на икономиката. Делът на високотехнологичния износ трябва да стигне 15% от 5.9% през 2017 г. Средното ниво на този износ в EC сега е 17.9%. Така програмата се оказва далеч от думите на премиера Бойко Борисов в последно време как ще търсим развитие на икономиката именно с високите технологии. 

Един от най-стряскащите показатели е процентът от населението, което живее при нива на фини прахови частици над допустимите норми - през 2017 г. това са 78.6% от българите при 17% средно в ЕС. Записаната цел е да стигнем 0% през 2030 г.  В тази посока обаче също са записани общи понятия от типа: "Ще бъдат осъществени практически структурни мерки за справяне със замърсяването на въздуха и за хармонизиране на целите за качеството на въздуха със специфични ключови секторни политики като енергетика и транспорт".

България всъщност упорито отстоява намерението си да пази цапащите държавни и частни въглищни централи за още десетилетия. Освен това тецове, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, получиха разрешения да горят отпадъци, макар да нямат съответните пречистващи инсталации. От своя страна министърът на екологията Нено Димов заяви, че страната ни изостава с изгарянето на битовите отпадъци. На този фон заявлението в програмата, че ще се работи за "кръгова нисковъглеродна икономика", звучат направо иронично.

Това би могло да се отнесе и към дела на площите в селското стопанство, заети с биологично производство. У нас през 2017 г. те са били 2.72% при 7.03% в ЕС. Намеренията са да достигнем средното ниво, без да се конкретизира как ще стане това. Няма и дума, че това е един от най-бързо развиващите се отрасли в земеделието в световен мащаб и че заради нашите скромни цели в скоро време може да се окажем встрани от непрекъснато нарастващия пазар.

 

ПО ПЪТЯ

Една от гордостите на трите последователни правителства на премиера Бойко Борисов - строежа на пътища и магистрали, също не е достатъчно защитена в програмата. Вярно, предвижда се завършване на основната трансевропейска пътна мрежа. През 2016 г. нейната завършеност у нас е била 50%, докато в ЕС е 72.9%. Индексът за качеството на железопътната инфраструктура обаче е трагичен - от 3.32 той трябва да стигне до 3.7 през 2030 г. при средно 4.16 за ЕС през същата 2016 г. Броят на смъртните случаи при произшествия на пътя у нас е над два пъти по-висок от средния - 9.6 на 1 милион жители през 2017 г. при средно 4.9 за общността.

18

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Доверието в правителството е намаляло с 5% за два месеца

26.02.2020

1340 10
България е пета в ЕС по бързо растящи цени

24.02.2020

1326 5
В Брюксел обсъждат орязан бюджет и нови данъци за следващите 7 г.

20.02.2020

Обновена

994 6

Коментари

ssto

В края на м. януари т.г. се създадоха два стратегически екипа - президентски и министерски.

Стратегическите цели обикновено се планират за 100 и повече години, тъй като целят въздействие върху дългосрочните обществени процеси, които определят средносрочните и краткосрочните.

 

Е, министерската стратегия я видяхме -  краткосрочна наивна програма, осигуряваща ни 10 годишно самоубийство. Оказа се, че стратезите на МС дори не познават средносрочните обществени процеси.

 

Дали Стратегическият съвет при Президента ще може да изготви някаква програма? Ясно е, че е консултативен орган, но все пак някой държавен орган ще трябва да предложи алтернатива на жалкото целеполагане на изпълнителната власт.

 

 

ssto

Погледнах я набързо, ще се наложи да я изкоментираме подробно, но първо ще трябва да си я преведем на разбираем език. Защото ако я обявим прибързано за алабализъм, може да изпуснем някоя дълбока мисъл.

 

Дайте идея, какъв смисъл е закодиран тук, например:

 

"Цифровата свързаност е ядрото на цифровата трансформация. Тя е набор от
хоризонтални политики по отделните компоненти и се нуждае от целенасочени
договорености за цифрово сътрудничество, широко участие на всички заинтересовани
страни и търсене на консенсусни решения от национален интерес, които да се прилагат
проактивно и прозрачно, с фокус върху защитата на правата на човека в цифровата
екосистема."

 

За Индустрия 4.0 подозирам замисъла на стратезите ни - да се вържат тракторите за мрежата и да ги командват на автопилот от ТКЗС - то, докато трактористите се разхлаждат на синорите с биричка.
 

Stern

Нищо неочаквано - дали са на някой чиновник в 5 без 5 да напише програма и да я представи утре.

Апропо, няма ли цел по свобода на словото да стигнем до 108 място, от сегашното 111.

ssto

Може целта да е стигнем 120, но да е неудобно да се афишира.

Всъщност, тук те тръгнаха в друга посока - прилагат тактики за снижаване на качеството на обществените обсъждания, като увеличват количеството на безсмислените.

Джиджи

Всъщност, тук те тръгнаха в друга посока - прилагат тактики за снижаване на качеството на обществените обсъждания, като увеличват количеството на безсмислените.

?

MOPT

Броят на смъртните случаи при произшествия на пътя у нас е над два пъти по-висок от средния - 9.6 на 1 милион жители през 2017 г. при средно 4.9 за общността.

 

Тук нещо не излиза - 9 млн жители по 9.6 е под 90 жертви, а те са над 600 на година.

ivanko77

А аз си мислех, че "стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи" би следвало да се подготвя от най-висшата институция в България - Народното събрание, да не казвам Велико такова. Като оставим настрана тази "дребна" подробност, този документ, както и повечето "стратегии" не струва и стойността на хартията на която е напечатан, след като никой няма дори да се опита да го следва, пък камоли да го надскочи. Смяхме се на петелетките, а сега хвърляме десетелетки, но без амбицията да ги изпълним за "три". 

 

П.п. Най-жалкото е че той е класифициран като сфера на действие във "Финанси и данъчна политика" на портала за обществено обсъждане, т.е. проекта няма амбиция да излезе от рамката на "парите", които да искаме от ЕС. 

Интервал

Тази "програма" си е изкуство. Изкуството да се хаби хартия.

ssto ?

Johnny2965

Какъв е смисълът на общественото обсъждане в подобни случаи? На обществено обсъждане се подлагат въпроси, за чието решаване има конфликтни алтернативи? Кои са тези алтернативи? Какви са конфликтите между тях?

Minderbinder

Дайте идея, какъв смисъл е закодиран тук, например:

 

"Цифровата свързаност е ядрото на цифровата трансформация. Тя е набор от
хоризонтални политики по отделните компоненти и се нуждае от целенасочени
договорености за цифрово сътрудничество, широко участие на всички заинтересовани
страни и търсене на консенсусни решения от национален интерес, които да се прилагат
проактивно и прозрачно, с фокус върху защитата на правата на човека в цифровата
екосистема."

На първо четене - безсмислица. Но като я прочетох втори, па и трети път ми се изясни.

Накратко - идеята е да се осигури връзка между отделните звена на държавната администрация, намиращи се на едно и също ниво в йерархията.

ssto

 

Благодаря за тълкуването.

Значи - секретарките на областните управители да си разменят селфита по телефоните. Аха!

 

Сега остана да проумея дефиницията на Цифрова екосистема - "разпределена, адаптивна и отворена социо-техническа система, която има свойствата самоорганизация, разширяемост и устойчивост". Понятието лъха на садизъм. Кога ли ще му събера смелост, за да го разгледам?

 

 

 

 

Интервал

За вникване в пълния смисъл на брюкселския новоговор, ще бъдат нужни твърди наркотици, съчетани със солидни количества първак. Това за логично и практично мислещите. За имитаторите на мисловна дейност, всичко ще е ясно сразу. :)

Елемент Э
снимка на Елемент Э
А тази страшната лелка на снимката каква роля има ????
Джиджи

Нас не догонят!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=8q3jAQkuyTo

 

???

н16
снимка на н16

Броят на смъртните случаи при произшествия на пътя у нас е над два пъти по-висок от средния - 9.6 на 1 милион жители през 2017 г. при средно 4.9 за общността.

Тук нещо не излиза - 9 млн жители по 9.6 е под 90 жертви, а те са над 600 на година.

Тоест, при население 7 милиона и жертви 600/ година, то на 1 милион жертвите не са 9,6 - а 85,7.

Mrx

Дайте идея, какъв смисъл е закодиран тук, например:

 

"Цифровата свързаност е ядрото на цифровата трансформация. Тя е набор от
хоризонтални политики по отделните компоненти и се нуждае от целенасочени
договорености за цифрово сътрудничество, широко участие на всички заинтересовани
страни и търсене на консенсусни решения от национален интерес, които да се прилагат
проактивно и прозрачно, с фокус върху защитата на правата на човека в цифровата
екосистема."

 

 Основната идея е, че такива хора, които пишат такива нищо не значещи изречения, не могат 10 години да осъществят електронно правителство и до 2030 година няма да го осъществят. То се пише по друг начин: до 2021 ще направим това, до 2022 това и т.н. Точна програма, а това с общи приказки на женския пазар.

 

Mrx

 

 И в момента България изостава в навлизането на цифровите технологии, но и заявените цели на правителството не са особено амбициозни. В момента за това отговаря Марияна Николова.

 

  Тази с IT картата, дето се е научила да работи на MS Word и на MS Excel под Windows. Божеее, Боже, що не слезеш да си прибереш верисиите, дека си ги раздвал. 

Mrx

 

 . Така например за 11 г. България трябва да се изкачи от 25-о на 20-о място.

 

Абе това да не е някаква шега. От това изкачване на долу някой може да и счупи крака.

Влез или се регистрирай за да коментираш