Медия без
политическа реклама

Учителите ще получат увеличените си заплати и бонуси до 31 януари

И непедагогическия персонал вече има право на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда

Илияна Кирилова

Просветното министерство ще регламентира и в подзаконовата нормативна уредба договорените в края на м.г. увеличени работни заплати и допълнителните възнаграждения за учителите - по 15 лв. на час - за обучение на ученици, които са отсъствали над 10 дни от училище, или такива в самостоятелна форма на обучение. Това ще стане с промени в наредбата за нормиране и заплащане на труда, предложени вчера от МОН, като целта е преподавателите да получат бонусите си до края на януари т.г.

В последните години заплатите на учителите бяха увеличавани няколко пъти, като последният, четвърти поред скок, бе на 1-ви януари т.г., когато възнагражденията им се повишиха с около 15-16%. Така, стартовата основна заплата за учител вече е 1260 лв. - двойно по-висока от преди 4 г., минималните възнаграждения на старши учителите - 1300 лв., на главните - 1350 лв., на директорите на детски градини и училища - 1535 лв., а на заместник-директорите - 1420 лв.

Както новите минимални заплати, така и новите допълнителни възнаграждения, свързани с извънредното натоварване на преподавателите при допълнителна работа с ученици, които са отсъствали повече от 10 дни от училище и при консултации на ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини, вече бяха договорени по реда на колективното трудово договаряне - в анекса от декември м.г. към колективния трудов договор (от агвуст 2020 г.) За да станат факт обаче, са нужни и поправки във въпросната наредба. "Предвид на това, че образователната система от началото на учебната 2020/2021 г. работи в условията на извънредна епидемична обстановка и се налага преминаването на отделни ученици на неприсъствено обучение е необходимо в спешен порядък да бъдат уредени допълнителни възнагражденията на педагогическите специалисти за допълнителната им работа с ученици, които не присъстват в училище", мотивират от МОН промяната на наредбата. Според анекса към КТД педагозите следва да получават по 15 лв. за всеки проведен час допълнително обучение.

Издаването на наредбата в кратки срокове е обяснено с необходимостта да "могат да бъдат изплатени увеличените възнаграждения на педагогическите специалисти до края на м. януари 2021 г.". "В условията на извънредната епидемична обстановка учителите осигуряват образователния процес при форсмажорни обстоятелства и значително увеличено натоварване, поради което своевременното увеличение на трудовите им възнаграждения и определянето на нови допълнителни трудови възнаграждения се очаква да допринесе за мотивирането им при изпълнението на служебните им ангажименти", посочват от МОН.

В КТД бе договорено училищата да разработят критерии за допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за постигнати резултати от труда не само на учителите, но и на непедагогическия персонал. Средствата за това следва да са не по-малко от 2.5% и не повече от 3.5% от годишния размер на средствата за работни заплати на непедагогическия персонал. Част от промените в наредбата правят възможно точно тази договореност да влезе в сила. "До момента допълнително възнаграждение за нормиране и заплащане на труда получаваха само педагогическите специалисти, даването на право за такова възнаграждение и на непедагогическия персонал ще мотивира служителите за по-качествено изпълнение на трудовите им ангажименти в условията на повишени изисквания за осигуряване на безопасна учебна среда и ще се избегнат ситуациите на неравнопоставеност между лицата от един трудов колектив", изтъкват от МОН.

Средствата за бонуси на педагозите пък следва да са не по-малко от 4.2 % и не повече от 5% от годишния размер на средствата за работни заплати на педагогическите специалисти. Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда ще има персонала в училищата, който има действително отработени при същия работодател най-малко 124 дни за учебната година за педагогическите специалисти и най-малко 186 дни за  - за непедагогическия персонал.

 

ОБЛЕКЧЕНИЕ

Проектът предвижда още намаляване с 8 ч. годишно на минималните норми преподавателска работа на учителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена с решение на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Тази промяна следва да влезе в сила от учебната 2021/22 г.

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?