Quantcast

Медия без
политическа реклама

Познай кой ще се грижи за детето ти

Частните училища и занимални подлежат на драконовски контрол от институциите. Частните центрове за деца обаче са невидими за тях

Илияна Кирилова
Всеки родител иска детето му да прекарва лятото на чист въздух. Колко от частните занимални обаче, които предлагат излети на Витоша, могат да гарантират, че служителите им са обучени да полагат адекватна грижа за деца в подобни условия?

На 5 юли т.г. социалните мрежи бяха разтресени от новината за 2-годишно дете, изоставено на Витоша от детски център. Случката заглъхна като всяко чудо за три дни, а в. "Сега" не откри сигнал от родителите до нито една институция у нас. Неудобните въпроси, които този случай - реален или не - породи, обаче остават и институциите не дават вид да са способни да ги решат. Контролът над повечето частни фирми за детски услуги, до които прибягват по принуда хиляди родители през лятната ваканция, на практика е нулев. А отговорността, както винаги, е разхвърляна на всички. И затова е ничия.

----

Пред Нова телевизия Десислава Христова разказва, че докато се разхожда на Витоша среща жена, гушнала 2-годишно дете с биберон. Жената издирва родителите на детето, а то самото е, според Христова, "видимо зачервено" и "очевидно уплашено". Открито е заспало на люлка, на която е стояло само повече от 2 часа под силното обедно слънце. „Тогава се появи една жена, която каза, че детето е с нея. Първо решихме, че му е роднина. Оказа се, че това е учителката от занималнята, която е трябвало да се грижи за децата”, разказва Христова.

Държавната агенция за закрила на детето мигом се самосезира по случая и изпрати сигнали за инцидента до цял куп институции. Уведомени бяха кметът на Столичната община, Столичната регионална здравна инспекция, Агенцията по безопасност на храните, Дирекция "Социално подпомагане" - "Оборище", на чиято територия се намира детският център, Националната агенция за приходите, началникът на 5-о районно управление на полицията. От всички тях се иска да предприемат действия по компетентност за небрежно отношение и неглижиране на детето от страна на служителите в детския център. Сигнал е пратен даже на Главната инспекция по труда, която трябва да провери спазва ли се трудовото законодателство при работа с деца.

Центърът в дъното на този скандал нарича себе си частна детска градина "Пипи". Според регистрите на просветното министерство обаче "Пипи" не е детска градина, а обикновен детски център. В интернет се среща и като частно студио. "Живеещите в района казват, че от 3 г. центърът не функционира. Всичко е много съмнително. Уведомихме министерството на образованието. Оттам разбрахме, че в регистрите им няма такава детска градина", разказа тогава преди медиите говорителят на ДАЗД Станислав Пандин. По думите му в проведен телефонен разговор с управителката на студиото Поля Димитрова и тя е казала, че това не е частна детска градина, а детски клуб, в който се полагат грижи за деца на близки и познати, за което се заплащат почасово по 5 лева. (В ценоразписа, поместен на сайта pipigradina.com, пише, че почасовият престой е 4 лв.).

 

Има ли изоставено дете?

 

Особена загадка към момента се оказва състоянието на пострадалото дете. "До момента родителите на малкото момиченце не са потърсили съдействие от ДАЗД", казаха от агенцията пред "Сега". От Пето РПУ също заявиха, че до тях няма сигнал за извършено престъпление, а само искане за проверка на детското студио "Пипи". "Установихме, че от 1 г. то не съществува на подадения адрес. Нямаме име на дете, на родител, на служител. На практика нямаме сигнал, който да разследваме", коментираха оттам.

"Детето е в идеално състояние. Нито съм го изоставяла, нито е изгоряло", коментира пред "Сега" управителят на центъра Поля Димитрова, която е била на Витоша с въпросното дете. Пред "Сега" тя нарече изнесеното в медиите "абсолютна инсинуация", "лъжа" и "донос", организирани от засегната майка и нейни приятелки. По думите й децата на въпросната жена люлеели силно 2-годишното дете, заради което тя й направила забележка. Дамата обаче се афектирала и се заканила с думите: "Ще видите сега какво ще стане". Димитрова заявява, че от 3 г. насам не притежава студио "Пипи", а на частни начала гледа няколко деца на приятели. През учебната година им преподавала частни уроци по английски и логопедични занимания, а през лятото ги води на планина, без обаче да събира за това пари.

Дали това е така, при положение че и други сайтове цитират Димитрова да казва, че води "децата по музеи, по ботанически градини и ми заплащат за тази услуга" (traffisnews), трудно може да се установи. На въпроса "Открит ли е отговорен за случилото се с детето и как той ще понесе отговорност?", от ДАЗД посочват, че "това е от компетентността на разследващите органи, а до момента няма постъпила информация в ДАЗД от тяхна страна". По същия начин все още няма отговори и от другите институции, които агенцията е сезирала, тъй като не е минал административният срок за това. А и вероятно те ще бъдат в същия стил като това на МВР. След като студиото е закрито и не функционира, то няма как да бъде проверено - нито ГИТ може да провери някакви трудови договори, нито РЗИ да каже дали помещенията отговарят на нормите, нито общината да се произнесе по нещо, свързано с местонахождението на обекта, и т.н. Очевидно е, че никой не търси отговора на въпроса дали действително са събирани пари от родителите на заведените на Витоша деца. Случаят подсказва очевидните изводи за днешните социални бури в чаша вода. Това обаче не отмества важния въпрос - защо са толкова неуловими за контрол центровете за детски услуги.

 

Как се регистрира частна занималня?

 

За разлика от частните детски градини и частните училища, които трябва да отговарят на редица условия, свързани с помещенията и персонала, подлежат на лицензиране и се вписват в регистъра на МОН, пред частните занимални, предоставящи почасови или целодневни грижи за деца, няма почти никакви изисквания. Единственото, което се иска от тях, е да бъдат вписани в Търговския регистър. Нужно е и регистриране към районната здравна инспекция, особено ако в тях се предлага храна, и към общината, на чиято територия се намира детският център. Други изисквания обаче, например за квалификацията на персонала, който ще отговаря за децата, или пък за програмата, която следва да се спазва, няма.

На практика всеки човек може да отвори занималня в собствения си дом, стига да отговаря на някакви минимални хигиенни норми, както и самият той да занимава децата - дали чрез уроци, дали чрез водене на кино, на планина или в парк, без никаква квалификация и опит, включително и да ги води в собствената си кола на излети. Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания касае само институциите от системата на предучилищното и училищното образование, каквито са детските градини и училищата, но не и частните занимални. В същото време у нас в последните години се нароиха стотици частни занимални, включително по подземия и тавански етажи. За техния персонал и условия не се знае почти нищо отвъд красивите презентации в интернет за забавленията на децата.

От ДАЗД посъветваха родителите при избор на частна занималня да изискват документи, с които се удостоверява издаването на разрешителни и лицензи. "От страна на институциите може да бъде осъществяван контрол в случаи, при които въпросните частни занимални са подали към тях необходимите документи за регистрация", казват витиевато оттам. Проблемът е, че проверките могат да бъдат само по документи и не касаят по никакъв начин заниманията и грижата, които се полагат за децата. Истинската занимателна дейност на подобни студиа, която в случая е водеща, не подлежи на контрол.

"В действащото законодателство не е регламентирано, нито е вменено на конкретна институция упражняването на контролна дейност и мониторинг в този тип частни занимални и студиа", признават от агенцията. "Извършването на проверка (в конкретния случай - бел.ред.) не е в правомощията нито на ДАЗД, нито на Регионалните управления на образованието към МОН, нито на общинските власти", казват още оттам. В тази връзка от ДАЗД са поискали от институциите, в чиято компетентност е работата с деца, становища по конкретния казус с оглед набелязването на конкретни цели, действия и мерки за осигуряване на безопасна и сигурна среда в този вид образователни институции. Какви ще са тези мерки и дали от сферата на разсъжденията ще преминат в реални законодателни промени, предстои да видим.

 

РЕГЛАМЕНТ

Агенцията за закрила на детето може да контролира единствено доставчиците на социални услуги за деца. Съгласно действащото законодателство физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и юридическите лица могат да предоставят социални услуги за деца до 18 г. след издаване на лиценз от агенцията. Това обаче са специализирани услуги, като например социална рехабилитация и интеграция и др.

През 2018 г. председателят на ДАЗД е издал 136 лиценза за предоставяне на 136 социални услуги за деца, от тях 25 за иновативни услуги. През 2018 г. най-много лицензи са издадени на центрове за социална рехабилитация и интеграция - 35, следвани от лицензите за центрове за обществена подкрепа - 21. Издадени са 8 лиценза за приемна грижа, а за звено „Майка и бебе“ - 5 лиценза. От началото на годината до юни 2019 г. са издадени 26 лиценза за предоставяне на 26 социални услуги за деца. За този период са подновени и 31 лиценза. Броят на лицензираните социални услуги към 30 юни т.г. е 422 с издадени 335 лиценза на 220 доставчика.