Quantcast
Образованието чака 1.9 млрд. лв. от ЕС за модернизация и дигитализация | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

Образованието чака 1.9 млрд. лв. от ЕС за модернизация и дигитализация

Парите ще се използват още за свързването на обучението с трудовия пазар и приобщаване на деца от уязвими групи
210
 Илияна Кирилова
По новата програма ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование

Близо 1.9 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище. Средствата са заложени в проекта на Програма "Образование" 2021-2027 г., одобрен днес от правителството.

Одобрението му на практика позволява на нейния управляващ орган да я представи на Европейската комисия за официално разглеждане. Финансирането на програмата се осигурява от Европейския социален фонд, както и от държавния бюджет на България. "Тя е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната система и ще има решаваща роля за преодоляване на последиците от COVID-19", посочват от МОН.

По програмата с планира широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, както и повишаване на компютърните умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се инвестират средства за модернизиране на системата на професионалното образование и обучение. Програмата ще подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации. Една от целите е повишаване на интереса и подобряване на условията за докторски програми, свързани с потребностите на пазара на труда.

Ще се насърчава още равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, като акцентът се поставя върху уязвимите групи. Целта е все по-малко деца да отпадат от училище. Хора в неравностойно положение, oт уязвими общности и непедагогически персонал ще бъдат подкрепяни да следват във висши училища.

 

За пенсионирани учители 

Кабинетът отпусна 14.5 млн. лв. по програмата за оптимизиране на вътрешната структура на персонала в училищата. Средствата са за изплащане на обезщетения за пенсионирани учители за месеците януари-април 2022 г.

 

За учебници

Около 28 млн. лв. пък бяха одобрени за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за децата от общинските детски градини и учениците от 1 до 7 клас за 2022 г. Средствата ще бъдат разпределени от МОН към общините. Размерът им за всяка община е определен въз основа на броя на децата и учениците в нея. За първи път безплатни познавателни книжки се осигуряват и за 3-годишните деца в детските градини. Досега такива се купуваха за децата на възраст от 4 до 7 г. Така за следващата учебна година познавателни книжки ще получат общо 205 964 деца в първа, втора, трета и четвърта група в общинските детски градини. Безплатни учебници, учебни помагала и комплекти, както и достъп до електронно четими учебници, ще получат учениците от 1 до 7 клас в общинските училища.

 

За медиатори

Почти 1000 образователни медиатори и социални работници ще продължат да работят в образователната система след 1 юли т.г. Те са назначени в 721 училища. Техните възнаграждения ще бъдат осигурени по програма "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" с бюджет от над 6 млн. лв. Повечето от тези хора и досега помагаха на училищата да привличат и задържат в клас деца от семейства със слаб интерес към образованието. До момента техните възнаграждения се плащаха със средства по проект "Подкрепа за успех" на Оперативна програма "Наука и образование" или от бюджетите на училищата. Договорите с тях обаче изтичат на 30 юни 2022 г. Затова МОН поема заплатите им чрез специално разработена за целта национална програма. Така ще се осигури устойчивост в подкрепата за образователния процес и ще се гарантират работните места.

 

 

 

Още

ЕС и НАТО подкрепиха Петков срещу Митрофанова

01.07.2022

Обновена

5595
През юни САЩ са доставили в ЕС повече газ от Русия

01.07.2022

2405
50 млн. лв. за вузовете са под въпрос заради политическата криза