Quantcast

Медия без
политическа реклама

МОН: Детските градини да затварят само в краен случай

Близо 90% от тях са имали проблеми с онлайн уроците, а 46% от учителите се нуждаят от допълнителна квалификация за организирането им

20 Юли 2021
Илияна Кирилова
Сред най-потърпевшите от затварянето на градините са децата със специални образователни потребности

При нова вълна от коронавирус детските градини трябва да преминават към дистанционно обучение само в краен случай, тъй като близо 90 на сто от тях са имали проблеми с онлайн уроците и на практика значителен брой деца в предучилищна възраст са останали необхванати от образователната система по време на локдауните заради пандемията. Същото се отнася и за децата и учениците със специални образователни потребности, голяма част от които също не са получавали нужната специална подкрепа. Това е категоричното мнение на експертите от МОН въз основа на проучване на обучението от разстояние в електронна среда, провеждано в детските заведения.

В анкетата на МОН са се включили 5047 учители и 1141 директори от общо 1823 детски градини. 2/3 от отговорилите са от градове. Тя показва, че те са положили усилия да продължат да работят с децата по време на карантината, като са разчитали на подкрепа от родителите. Едва 11.5% от анкетираните обаче не са срещнали затруднения при заниманията от дистанция. Само в 16% от детските градини в дейностите от разстояние са се включили над 75% от децата. 15% не са получили никаква помощ от родителите, а други 20% са срещали частични трудности.

На въпроса какво би ги подготвило по-добре за следваща година, при която се налага работа от дистанция, 46% от учителите отговарят, че имат нужда от допълнителна квалификация за организиране на обучение от разстояние в електронна среда, 34% - от осигуряване на технически средства/свързаност за родителите, 27% - от допълнителна квалификация за работа с родители, 26% - от осигуряване на избор от електронни ресурси. На фона на тези дефинирани потребности прави впечатление, че висок процент от учителите и директорите в детските градини не са преминавали обучения и не са получили подкрепа през изминалата година.

Сериозно пострадали от затварянето по време на пандемията са и децата и учениците със специални образователни потребности (СОП). Между 20 и 32% от центровете за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) и от регионалните управления на образованието (РУО) не са провеждали почти никакви групови дистанционни обучения с децата със специални потребности в детските градини.

В училищата картината е малко по-оптимистична - около половината регионални центрове и регионални управления по образованието са включили в колективни занимания от разстояние 75% от специалните ученици. В 2/3 от случаите педагогическите специалисти са предпочели индивидуалните занимания с деца и ученици със специални потребности чрез електронни устройства или на хартиен носител. При всички форми на обучение те са разчитали изключително много на образователните медиатори.

Детските градини и децата и учениците със специални образователни потребности трябва да преминават на дистанционно обучение само в краен случай, е категоричното мнение на експертите от МОН. Те смятат, че детските заведения и Центровете за специална образователна подкрепа трябва да продължат да работят присъствено дори при високи нива на заболеваемост, при спазване на всички противоепидемични мерки и подкрепа за педагогическите и непедагогически специалисти. В случай на наложително дистанционно обучение МОН ще положи усилия да осигури допълнителни видеоресурси за работа в домашна среда и технически помощни средства за учениците със СОП, казват оттам.

 

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Кого бихте подкрепили за кмет на София?