facebook
twitter

Просвета

60% от центровете за специални деца са минали на е-обучение

Агенцията за закрила на детето създаде нова он-лайн услуга във връзка с коронавируса
1 531
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

60% от общинските и държавни центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) у нас са въвели дистанционна форма на обучение от разстояние, както и предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие - психо-социална рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения, психо-социална рехабилитация - арттерапия, дейности за занимания по интереси, за развитие на познавателната дейност/умения за учебен труд за повечето ученици, обучаващи се в изнесени паралелки. Тези данни за създадената организация при дистанционно обучение в центровете за специална образователна подкрепа изнесоха от синдикат Образование към КТ "Подкрепа".

"Причините за невъвеждането на дистанционната форма на обучение е подценяване на възможностите на ЦСОП от страна на регионалните управления по образованието в някой области, където имаме информация за категорично заявяване, че това не се отнася за ЦСОП, а само за училищата", посочват от синдиката. Сред другите причините за невключване 100% на учениците в обучение и подкрепа от разстояние са тежкото здравословно състояние на определени ученици, отказ и несъдействие от страна на центровете за настаняване от семеен тип, родители с нисък социален статус и с липса на средства за комуникация. Към днешна дата обаче от профсъюза отчитат, че се наблюдава поетапно увеличение на включените ученици със специални потребности в дистанционна форма на обучение.

Както учителите от масовите училища, така и педагогическите специалисти от центровете за специална образователна подкрепа трябва да минат на дистанционна форма на работа - от вкъщи, като часовете работа също трябва да са общо 5 ч., в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание и провеждане на обучение/ предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Обучението и терапевтичните дейности с учениците се осъществяват от учителите - специални педагози и другите педагогически специалисти дистанционно със съдействието на родителите/настойник на учениците, като се използват всички налични мобилни телефони и електронни платформи в интернет пространството - viber, skype, facebook, abv.bg и др. - полезни за обучението на деца със специални образователни потребности. Контрол върху дистанционното обучение и терапевтичната и рехабилитационна работа, както и методическа подкрепа, следва да се оказва от директор, заместник-директор по учебната дейност и главен учител.  За целта е създадена организация по електронен път да се наблюдава работата на всеки един педагогически специалист от ръководството и какви връзки се осъществяват с учениците и родителите. Изборът на конкретния вариант и форма за обучение и подкрепа от разстояние трябва да става въз основа на подкрепата и усвоеното до момента от отделния ученик. В създадените социални групи от учители с родители и на сайта на центровете за специална подкрепа периодично ще се качват задачи и упражнения по учебните предмети и терапии, полезни за ползване от учениците. Там където родител/настойник на ученик нямат възможност за дистанционно обучение, един път седмично ръководителят на паралелка предоставя нагледни материали на хартиен носител според програмата на ученика по седмично разписание.

 

Нова он-лайн услуга на Агенцията за закрила на детето

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички - деца и възрастни, които имат нужда да попитат или споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на  хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват, наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса.

Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва, като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички. „Днес ежедневието на всички ни преминава в голяма доза въпросителни, за това как да се предпазим от новия вирус; как да не заразим себе си и хората около нас; как да организираме деня си по най-добрия начин, за да сме полезни на себе си, децата, близките си и всички хора. Всеки по свой начин търси вариант да не попадне в социална  и професионална изолация. Нормално е да не крием тревогите си, а да говорим открито за тях, както и да не се притесняваме да питаме, освен близките си, и професионалистите.“ – сподели Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

От ДАЗД съобщават, че продължава и практиката при сигнал за дете с опасност за здравето или живота му да се сезират местните „Отдели за закрила на детето“, полицейските органи и други. ДАЗД може да окаже психологическа подкрепа и чрез конферентна връзка, както и в случай на крайна необходимост да изпрати екип на място, при съблюдаване на съответните предпазни мерки в извънредната ситуация.

 

Психолози по скайп

Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Дневните центрове (ДЦ) и Центровете за обществена подкрепа (ЦОП) ще предоставят дистанционни услуги за деца и семейства по телефон, скайп, вайбър или електронна поща по време на извънредното положение. Това е записано в писмо на директора на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова до кметовете на общини, съобщиха от социалното ведомство. Социалните работници, терапевтите, арт-терапевтите, психолозите и логопедите ще използват алтернативен подход и ще изготвят опростен план със задачи, който да бъде предоставен на семействата на ползвателите на услугите. Задачите за децата по седмичния план ще бъдат редуцирани, като могат да бъдат например запознаване с букви, цифри, форми, растения, животни, цветове, арт-задачи с педагогически характер и други. Психолозите и логопедите от центровете ще провеждат и онлайн сесии по скайп и вайбър. Обратната връзка за процеса на обучението трябва да се дава от родителите на децата. Чрез нея ще се следи и за информация относно здравословното състояние и нуждите на семействата.

Все още няма коментари

Още

МОН предлага смесен блок от занималня и редовни учебни часове

04.07.2020

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

15097 10
78% от училищата са изплатили лекторски часове

03.07.2020

97
Учителите са работили над 10 часа на ден през кризата

27.06.2020

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

13733 16

Влез или се регистрирай за да коментираш

×