Медия без
политическа реклама

И с най-висок ръст почасовите надници в България остават на опашката в ЕС

У нас средният разход за труд на час е 8.2 евро, в Люксембург - 50.7 евро

31 Март 2023
Илияна Кирилова

И с най-голям ръст през 2022 г. сред останалите страни в ЕС, средните почасови надници в България остават на опашката в рамките на съюза.

През миналата година средните разходи за труд на час у нас са се увеличили с 15.3%, с което те достигат 8.2 евро. Румъния е след нас с 9,5 евро, а най-високи са почасовите надници в Люксембург (50,7 евро), Дания (46,8 евро) и Белгия ( 43,5 евро).

Средно за ЕС почасовата надница заедно с осигуровките и други социални плащания от работодателя през 2022 г. била 30.5 евро при 29 евро предната година. За еврозоната данните са за 34,3 евро на час при 32,8 евро през 2021 г.

"За страните от ЕС извън еврозоната почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили през 2022 г. във всички страни, като най-голямото увеличение е регистрирано в България (+15,3%), Унгария (+13,9%), Румъния (+12,2%) и Полша (+11,7%), съобщава още Евростат.

Сред страните от еврозоната най-голямо е увеличението в Литва (+13,3%), Ирландия (+9,3%) и Естония (+9,1%).

През 2022 г. повечето държави от ЕС постепенно премахнаха схемите за подкрепа, въведени през 2020 г. и удължени през 2021 г. заради пандемията от COVID-19 върху предприятията и служителите. Те се състоят главно от краткосрочно наемане на работа и временни съкращения, напълно или частично компенсирани от правителствата. Тези схеми обикновено се записват като субсидии с отрицателен знак в разходите за труд. Следователно постепенното премахване на схемите за подкрепа, свързани с COVID, допринася положително за нарастването на почасовите разходи за труд, отбелязват от Евростат.

Двата основни компонента на почасовата ставка са заплатата и разходите, различни от заплатата (напр. осигуровките или други плащания за сметка на работодателите). Данните на Евростат показват, че най-ниски разходи, различни от заплатата, през миналата година е имало в Литва (5,4%) и Румъния (5,3%)., докато в България делът им е около 14%.

Впечатление прави, че двете държави с най-високо ниво на почасово заплащане - Люксембург и Дания, са и с най-ниски разходи за осигуровки и др. за сметка на работодателя. Най-висок са осигуровките във Франция, Швеция и Италия.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?