Медия без
политическа реклама

Евростат: Храните в Румъния и Полша са по-евтини от тези в България

21 Юни 2023
Илияна Димитрова

Цените на храните в Румъния и Полша са по-евтини в България, става ясно от сравнителен анализ на Евростат за нивата на потребителските цени през 2022 г., разпространен от НСИ.

У нас през 2022 г. цените на потребителските стоки от групата "Храни и безалкохолни напитки" са били 86.7 % от средното ниво в ЕС. В Румъния обаче са отчетени 71.8% от средните цени на хранителните продукти в ЕС, с което северната ни съседка е била страната с най-евтини храни в ЕС през миналата година. В Полша цените на храните са били 73.4% от средното за ЕС, което също е по-ниско от отчетените нива у нас.

В същото време България е най-евтината страна за алкохолни напитки и тютюн, облекло и обувки,  показват данните на Евростат.

През 2022 г. равнищата на цени за крайните потребителски разходи на домакинствата се различават значително в 27-те държави - членки на ЕС. Най-високи цени на потребитеските стоки са отчетени в Ирландия (146% от средното за ЕС), Дания (145%) и Люксембург (137%). Най-ниски са ценовите равнища в Румъния (58%), България (59%) и Полша (62%). 

 

Информацията за равнищата на цени за потребителски стоки и услуги е публикувана на сайта на Евростат. По-детайлната информация може да се намери в Statistics Explained.

Най-голяма е разликата в цените при групата „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.

През 2022 г. в групата „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ се отчитат цени повече от три пъти по-високи в „най-скъпата“ държава, отколкото в „най-евтината“. Най-евтини са тези стоки в България (66% от средното за ЕС равнище), Полша (73%) и Унгария (78%). Най-високи - в Ирландия (216% от средното за ЕС равнище), Финландия (174%) и Дания (138%). Трябва да се отбележи, че големите ценови различия се дължат основно на различното данъчно третиране на тези продукти в държавите от ЕС.

На второ място по разлика в ценовите равнища е групата „Ресторанти и хотели“. Най-ниски нива на цените са регистрирани в България (51% от средното за ЕС), следвана от Румъния (61%) и Унгария (62%). Най-високи нива на цените са наблюдавани в Дания (156% от средното за ЕС), следвана от Финландия (132%) и Люксембург (131%).

В групата „Облекла“ най-ниски нива на цените са регистрирани в България (80% от средното за ЕС), Унгария (83%) и Румъния (84%). Най-високи нива на цените са регистрирани в Дания (134%), Швеция (117%) и Чехия (115%).

България е най-евтината страна-членка на ЕС по отношение и на транспортните услуги. Телекомуникационните услуги у нас обаче са по-скъпи от тези в Румъния.

При „Транспортни превозни средства за лично ползване“ цените варират от 87% в Полша до 132% в Дания) и „Потребителската електроника“ (варираща от 92% от средното равнище за ЕС в Италия до 115% във Франция).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Евростат, храни

Още по темата