Медия без
политическа реклама

В целия ЕС само румънците са с по-ниски средни доходи от нас

11 Юли 2022
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

При среден годишен доход на човек в Европейския съюз през 2020 г. от 17 871 евро, България се представя с незавидните 8647 евро. Това показва публикуван наскоро доклад на Евростат за условията на живот, разпределението на доходите и неравенството през 2020 г.
По-зле от нас е била единствено Румъния, където преди две години средният разполагаем доход е бил 7 724 евро.

Традиционно Люксембург държи първенството по най-високи доходи в Европа - със средна годишна сума от 28 675 евро. В челната тройка са също така Германия и Австрия, следвани от Белгия, Холандия, Дания, Финландия и Швеция, където средният годишен доход надхвърля 20 000 евро. Доходите във Франция, Испания и Италия са около средните за ЕС - между 15 000 и 20 000 евро годишно.

Единствено в три държави - България, Румъния и Унгария средният разполагаем доход е под 10 000 евро на година. Под  разполагаем доход се разбира общият доход на едно домакинство, след данъци и други удръжки, който е на разположение за разходи или спестявания, разделен на броя на членовете на домакинството.

България е страната в ЕС с най-голямо неравенство между заможните и най-бедните групи от населението, показва още докладът на Евростат. 

Общо за ЕС 20-те процента от населението с най-високи доходи получават 38% от общия доход на домакинствата, а 20-те процента с най-бедни – 8%. У нас обаче 20-те процента най-богати получават 46.2% от общия доход, докато за 20-те процента най-бедни разполагат само 5.8%.

Най-равномерно разпределение на доходите се наблюдава в Чехия, Словения и Словакия, където най-богатите 20% от населението получават между 31 и 34% от общите доходи, а между останалите групи разликите са минимални.

Междувременно от Института за пазарна политика посочват, че в момента у нас вече няма област със средна работна заплата по-ниска от 1000 лева. София е лидер със средна заплата от 2300 лева, следвана от Варна и Пловдив. 

"Все още има малки общини, с по-ниски доходи и с реална опасност от обедняване на групи от населението. Средните доходи обаче все още изпреварват ръста на потребителските цени", коментира пред БНР Адриян Николов от ИПИ.

"В Монтана, Видин и Враца има много голямо неравенство, тъй като има едни много високи заплати в Козлодуй и свързаните с АЕЦ дейности. Като цяло има много големи различия в рамките на самите области. Там областният център по-често е средище на услугите, докато в периферните общини и индустриалните зони е разположено производството и съответно получаваме и там големи заплати. Средногорието е един такъв традиционен лидер, в който винаги има много високи заплати", коментира Николов.

 

Ключови думи:

Евростат, доходи, 2020 г.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?