Quantcast
АЕЦ "Козлодуй" набира стажанти с 900 лв. заплата | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

АЕЦ "Козлодуй" набира стажанти с 900 лв. заплата

4 897
 АЕЦ

АЕЦ „Козлодуй” обяви, че кандидати за програмата за платени летни стажове за 2021 г. В програмата могат да  се включат студенти, които учат приложими в атомната централа специалности и отговарят на следните изисквания – записан ІІІ курс по обявените специалности (изброени са по-долу), минимален успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на учебната година, да са български граждани и да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения. Приемането на документи започва от днес и ще продължи до 15 май.  

Самите стажове ще започнат на 5 юли, а студентите ще могат да избират между два варианта - четири или осем непрекъснати работни седмици. Месечното възнаграждение е в размер на 900 (деветстотин) лева. Предвидена е възможност за ползване на безплатен служебен транспорт, а също за безплатно настаняване в общежитие при необходимост. 

Документите за кандидатстване са заявление по образец, мотивационно писмо и уверение със среден успех от зимен семестър и записан летен семестър на настоящата учебна година. Те ще се приемат в централното деловодство на атомната централа на адрес: 3321, гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, или на електронна поща: [email protected].

Срокът за класиране е две седмици след изтичане на срока за подаване на документи. Допълнителна информация може да се получи на тел. 0973/72892; 0973/74525, както и на сайта на АЕЦ https://www.kznpp.org/.

 

Специалностите са:

ядрена енергетика

топло- и ядрена енергетика

промишлена топлоенергетика

електроенергетика и електрообзавеждане

топлотехника

хладилна и климатична техника

електроснабдяване и електрообзавеждане

електроника

автоматика, информационна и управляваща техника

компютърно управление и автоматизация

машиностроителна техника и технологии

машиностроене и уредостроене

хидравлична и пневматична техника

инженерна физика

физика

приложна ядрена физика

ядренофизични методи

ядрена енергетика и технологии

ядрена химия

химия

радиохимия

радиохимия и радиоекология

органична химия

инженерна химия и съвременни материали

материалознание

химия и екология

химични технологии

електрохимични технологии и защита от корозия

химично инженерство

неорганични вещества

безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

Още

Политици напират за директорски постове в държавната енергетика
ЕС дава още 63 млн.евро за края на 4-те малки блока на Козлодуй

14.02.2021

2150
5-и блок на АЕЦ „Козлодуй” вече е включен в енергийната система

23.01.2021

762