Медия без
политическа реклама

Станислав Памукчиев изследва вечната диада на Мъжа и Жената

Изложбата „Двама“ разказва в картини близостта и обвързаността с друго човешко същество

08 Май 2024
Една от интерпретациите на Памукчиев на тайнството да си част от двойка.
Една от интерпретациите на Памукчиев на тайнството да си част от двойка.

Художникът проф. Станислав Памукчиев открива изложба живопис под наслова „Двама“ на 14 май (вторник). Вернисажът ще бъде от 17.30 до 19.30 часа в столичната галерия „Арте“ на ул. „Бузлуджа“ 31, където картините ще могат да бъдат разгледани до 31 май.

Изложбата „Двама“ е разказ за човешката близост и обвързаност, за съдбовно отреденото живеене с другия. „Двама“ е биографията на душата и на нейната опаковка – тялото, в резонансите на споделеност и в изпитанието на времето, обяснява авторът.

Названията на картините – „Заедно“, „Привечер“, „Посещение“, „Следвай ме“, „Среща“, „Вечерен концерт“ и др., обозначават сцени между реалността и фикцията, емоционално-психични състояния, откровения, в които всеки да се разпознае, да се срещне със себе си и с другия. „Заедно да се познаят в своите пориви, копнежи, страсти, радости, колебания, болки, загуби, умора. Всеки да се разкрие и отрази в огледалото на ближния и да приеме неговото отражение. Всеки да се преживее още един път в повседневното и да въстане във волята за неговото преодоляване, във величавата тъга и копнеж по смисъл, по-висок от обречеността в изтичащото време“, пожелава художникът.

Неговите обекти на наблюдение – Мъжът и Жената, вечната двойка, преживени като взаимна съдба, търсят обобщението за изначалната двойка, родила света, греха, болката, родила Каин и Авел, наказанието и опрощението, упованието и спасението. В тази серия двуфигурни композиции, рисувани в периода 2023-2024 г., Станислав Памукчиев се завръща в картинното пространство, в сюжета и фигуралната метафора, завръща се към рисунка, цвят, маслени бои, живописване с експресията на пластическия жест. Много лични, тези картини защитават разбирането за изкуството не като интелектуална спекулация или естетическа самоцел, а като откровение за преживян емоционално-психичен и духовен опит, те защитава убеждението за изкуството като усилие за разширяване на личния опит до свръхличен, за разтваряне в изначалното и свещено битие, обобщава художникът проф. Станислав Памукчиев, наричайки създаването на творбите „усилие за сближаване“.

Станислав Памукчиев е роден през 1953 г. в София. Завършил е „Стенопис“ в Националната художествена академия, където е професор сега. Негови работи са показвани в над 50 самостоятелни изложби в България, Австрия, Германия, Холандия, Унгария, Румъния, Сърбия, Македония, САЩ, Франция, Белгия и др.

Станислав Памукчиев е от художниците, които вярват, че е възможно изкуството да възвърне своите метафизични функции в полето на съвременната култура. Забележителното му като обем и многообразие творчество от живописни картини, рисунки, скулптурни обекти и инсталации се разгръща паралелно с динамичните промени, които бележат развитието на художествената сцена в България и Европа след падането на Берлинската стена. Изкуството на Станислав Памукчиев се развива по своя необичайна траектория,... посредством експериментиране с енергиите на монохромната живопис и на монохромната живописна инсталация. Това му позволява да се концентрира върху мащабни внушения, които освобождават живописта от нейното състояние на обект и на повърхност, а откриват неограниченото значение на едно тотално пространство, преобразувано с цел да възроди живописта като абсолютно изкуство, пише за творчеството му изкуствоведът проф. д-р Петер Цанев.

Още по темата