facebook
twitter

Консулт

Поне 8 месеца трябва да минат, за да може работник да иска платен отпуск

1114
Снимка: Архив

Започнах скоро работа в голяма фирма и ми се налага да отсъствам. Колко време трябва да мине, за да имам право на платен отпуск?

В.Ш., София

По правило всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. Това му го гарантира Кодексът на труда (КТ), и то в нарочна разпоредба. Като всяко правило обаче и това има изключение. И това изключение засяга именно новите работници или служители. 
Така в чл. 155 от КТ е записано изрично, че при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Наредба пък конкретизира, че когато този 8-месечен трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Когато обаче част от него е придобита през една календарна година и друга част - през следващата календарна година, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година. За втората година вече придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. За ползване на платения годишен отпуск за втората и следващите календарни години не се изисква нов 8-месечен трудов стаж, като в тези случаи размерът на отпуска за съответната календарна година се определя пропорционално на трудовия стаж на работника или служителя в това предприятие. Работникът и служителят, който работи на непълно работно време, пък има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж
В КТ е записано обаче, че при прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск. То се изчислява по общия ред. Това означава, че за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
Иначе платеният годишен отпуск се разрешава въз основа на писмено искане на работника или служителя до работодателя. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, т.е. повече от тези 20 дни. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет. Така например в Наредбата за работното време, почивките и отпуските е посочено, че професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, преподавателите във висшите училища имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни. Удължен отпуск имат пилотите и стюардесите в зависимост от прелетените през годината часове, театралните и цирковите артисти и т.н.
Необходимо е да се знае и че когато работник и служител с придобито право на отпуск премине на работа в друго предприятие, за календарната година на постъпването той ползва платен годишен отпуск пропорционално на прослужените месеци в това предприятие. 
 

Все още няма коментари

Още

Как се разпределя наследството между съпруг и деца
Недвижим имот се придобива и чрез замяна с друг
За самоуправство законът предвижда дори затвор

Влез или се регистрирай за да коментираш

×