facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Пари на дете могат да отиват за нужди на цялото семейство

498
Снимка: Архив

На името на непълнолетното ни дете има банкови сметки и имоти, от които се получават наеми. Знаем, че по принцип те не могат да се пипат или поне, че това не е лесно, но могат ли да се ползват за благото на цялото семейство?

Я.Д., София

 

Проблемите с парите и имуществото, което е на името на непълнолетно дете, наистина често може да са сериозни и със сигурност не рядко те се подценяват. До тях може да се стигне и ако дядо и баба са оставили нещо на внуците си, или пък родители са им направили сметки на тяхно име, или са им прехвърлили имоти, или са спечелили някакви награди, или получават някакви стипендии и т.н., и т.н. 

В Семейния кодекс (СК) има специална Глава девета под името "Отношения между родители и деца". Там изрично е записано, че родителят има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Дори има и поетични внушения, според които "родителят отглежда детето, формира възгледите му и осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност".

В същото време обаче родител и дете не рядко влизат в сферата на заплетени имуществени отношения. Сигурно затова в кодекса има специални правила за  "управление и разпореждане с имуществото на детето". Така според чл.130, ал.1 от СК "родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин". В същото време обаче изрично е посочено, че "извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето". Това означава, че дори да се пипне влог на дете, то това не може да стане единствено по желание на родител. А ще трябва родителите да поискат от районния съд да им даде разрешение, с което ще може да изтеглят някакви пари от влога. А пък съдът ще им разреши само ако парите ще отидат за нещо за детето - и то нещо много важно, като например лечение, обучение. 

СК стига дори и по-далеч в тези ограничения. Така е посочено, че дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. Допуска се само едно изключение - при обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека. Последното може да се извърши по горепосочения ред - с искане до районния съд и даване на разрешение от магистратите. При това разрешението може да се даде само "при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството".

Според чл.130, ал.2 обаче "доходите от имуществото на детето, които не са необходими за негови нужди, могат да се използват за задоволяване на потребности на семейството". На практика това би трябвало да означава, че ако примерно се получават наеми от имоти, то те могат да бъдат ползвани не само за детето, но и за цялото семейство, както и за всеки един от членовете. Същото би трябвало да се отнася и за пари от сметки и от всякакви други доходи.

 

 

Все още няма коментари

Още

Таксите са важна част от гражданското дело

16.11.2019

122
Саморъчно завещание може да бъде оставено на няколко места
Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър

Влез или се регистрирай за да коментираш

×