facebook
twitter

Консулт

Отношенията между родители и деца след развода са или по общо съгласие, или се налагат от съда

573
Снимка: Архив
Красимир Добрев

Какво се случва с родителските права след развода? Какво става, ако има противоречие между двамата родители? 
Н.В., София

Безспорно е, че един от най-деликатните въпроси, които е задължително да бъдат решени при развод, са отношенията между децата и родителите. Разбира се, тук става дума за случаите, в които има ненавършили пълнолетие деца. Проблемите са много и възникват основно от това, че няма как децата да бъдат разкъсвани ежедневно между двамата родители и по правило те оставят при един от тях, като именно той упражнява родителските права. Но другият родител не губи своите родителски права. Той просто не ги упражнява толкова активно, както ако е в едно нормално функциониращо семейство, в което тези отговорности са поделени между двамата родители, и защото всички те живеят под един покрив.
Така или иначе, Семейният кодекс (СК) определено отделя голямо значение на този проблем с поредица от норми. Нещо повече - отделя специален раздел, озаглавен "Родителски права след развода". Така в чл.59, ал. 1 от СК е записано, че при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Ако има налице такова споразумение, то съдът, пред който е бракоразводното дело, утвърждава споразумението. Това може да стане във всяко едно положение на делото.  
Много често обаче родителите, бивши съпрузи, не стигат до съгласие, още по-малко до споразумение. И тук СК се опитва да даде отговор. Така, ако не се постигне споразумение, то съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.
СК изрично предвижда, че при определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време. 
Съдът решава въпросите, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата, като: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности, разпорежда СК. Изрично се обръща внимание на това, че размерът на издръжката трябва да осигури условията на живот на детето, който е имало преди развода, освен ако това би създало особени затруднения на дължащия издръжка родител.
Съдът изслушва родителите, както и децата, но при особени правила, заложени в Закона за закрила на детето. Взема се и становище от дирекция "Социално подпомагане". При данни, че е налице родителско отчуждение, то съдът изслушва и вещо лице - психолог.
Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция "Социално подпомагане" или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови, определя още СК.

Все още няма коментари

Още

Работодател не може по своя воля да уволни човек в отпуск
Братя и сестри наследяват, ако няма деца и родители
Как човек може да се оплаче от бавно правосъдие в България

Влез или се регистрирай за да коментираш

×