facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Осиновяване може да има и без съгласие на рождения родител

Красимир Добрев
409
Снимка: Архив

Възможно ли е осиновяване, без да се пита рожденият родител? Ако да, то в какви точно случаи?

П.Ф., София

 

Според чл.89 от действащия Семеен кодекс (СК), за да се извърши осиновяване, е необходимо съгласието на определена група хора. Сред тях са осиновяващият, родителите на осиновявания, съпрузите на осиновяващия и на осиновявания, осиновяваният, ако е навършил четиринадесет години. Изрично е посочено, че съгласието на майката може да бъде дадено най-рано 30 дни след раждането. При пълно осиновяване дирекция "Социално подпомагане" разяснява на тези лица последиците от допускане на осиновяването, преди да изразят съгласие. При непълно осиновяване това разяснение се дава от съда. Същите тези лица трябва да представят декларация с нотариална заверка на подписа, че даденото от тях съгласие не е обвързано с материална облага.

Съгласието по чл. 89 може да бъде дадено пред съда лично, с декларация с нотариална заверка на подписа или чрез особен пълномощник. Съдът може да призове и изслуша лично някои от тези лица, когато намери това за необходимо. Осиновяваният дава съгласието си лично пред съда. При пълно осиновяване, когато родителят дава мнението си лично, той и осиновяващият се изслушват в отделни заседания. Това специално правило не важи, когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях, както и при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен.

Семейният кодекс допуска дори оттегляне на предварително дадено съгласие. Така например родителят може да оттегли предварително даденото си съгласие за пълно осиновяване със заявление с нотариална заверка на подписа до подаване на молба за осиновяване, съответно до даване на съгласие за осиновяване от определения от Съвета по международно осиновяване осиновяващ. Заявлението се подава до дирекция "Социално подпомагане" с копие до регионалната дирекция за социално подпомагане.

И тук стигаме до осиновяване без съгласие на родителя. То е възможно и на него СК отделя специално място и внимание. Така според чл.93 от кодекса осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин. Важно е да се знае, че в тези случаи родителят все пак се призовава, за да бъде изслушан от съда.

Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред съгласно Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето. Искането може да бъде направено и в производството за настаняване по съдебен ред, образувано съгласно Закона за закрила на детето. Осиновяване без съгласие на родителя при посочените последни условия се допуска и когато детето е настанено в приемно семейство и е вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване.

 

Все още няма коментари

Още

Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти
Изпълнителен лист се вади през съд
Надомната работа е по трудов договор плюс специални правила

Влез или се регистрирай за да коментираш

×