Медия без
политическа реклама

Нови заявки за отсрочване на банкови заеми се подават до 23 март

Отлагането на вноските заради ковид кризата не се вписва като минус в досието на длъжника

Илиана Кирилова

Остава по-малко от месец до крайния срок, в който могат да се подадат документи за отсрочване на банкови кредити. Последната дата за кандидатстване е 23 март. Заради новото настъпление на коронавируса миналата есен парламентът разреши да се удължи т.нар. кредитна ваканция, която вече позволи на много хора да отложат плащането на вноските по време на първата вълна. Така стана възможно закъсалите длъжници, останали без работа или с орязани доходи, да отложат плащанията си (за главницата и лихвите) през идните месеци. По данни на БНБ към края на 2020 г. са били одобрени 89 478 искания за отсрочване - при подадени общо 108 211 заявления. Сумата на отложените плащания е 8.1 млрд. лева. 

Експертите на "Моите пари" открояват най-важното за новата кредитна "ваканция": 

След последните промени отсрочката може да бъде 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца. Примерно, ако клиент вече е отсрочил свой кредит с 3 месеца, той може отново да поиска отсрочка, но тя ще бъде максимум за 6 месеца. 

Мярката е само за банкови заеми (жилищни, ипотечни, лизинг, кредитна карта, потребителски кредит, овърдрафт). Заемите от небанкови финансови институции не са в нейния обхват.

Има два варианта за отсрочване: ползване на пълен гратисен период (отсрочване на лихвата + главницата) или ползване на частичен гратисен период (отсрочване само на главницата).

Механизмите на самото отсрочване, прилагани досега, са следните:  
 - отсрочените месечни вноски се разпределят равномерно върху оставащите вноски по кредита (среща се най-често);
 - добавяне на отложените вноски в края на срока на кредита (удължаване на срока на кредита);
-  отсрочените вноски се изискват еднократно като сума след края на срока на кредита. 

Отсроченият кредит не се счита за проблемен. Той се третира като „редовен“ - не се отбелязва в кредитния регистър като влошаване на финансовото състояние на длъжника.

Мярката се прилага само за заемополучатели, които към 1 март 2020  г.  не са имали просрочени задължения за повече от 90 дни, вписани в Централния кредитен регистър. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

заем, кредити, мораториум

Още по темата