Quantcast

Медия без
политическа реклама

Бърз кредит може да се погаси предсрочно във всеки момент

Отказ от договора за заем е възможен в първите 14 дни от отпускането на парите

28 Февр. 2023
Pixabay

Бързите кредити стават все по-значителен източник на средства за българите. От онлайн платформата „Ние, потребителите“  дават ценни съвети за хората, които теглят такива заеми.  

„Ако потребителят е имал спешна нужда от пари,  но вече разполага със свободни средства, той трябва да знае, че по всяко време може да погаси заема предсрочно - напълно или частично.  В този случай кредиторът няма право да му изисква лихвите и разходите за оставащата част от срока на договора“, обяснява Габриела Руменова от "Ние, потребителите", пред БНТ.

„Кредитополучателят не дължи 

обезщетение или неустойка

в следните случаи -  когато погасяването на заема се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, имащо за цел гарантиране връщането на кредита, или договорът е под формата на овърдрафт“, посочва Руменова. 

Във всички други случаи на предсрочно погасяване кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да надхвърля 1% от предсрочно погасената сума по кредита - при оставащ период на договора над една година, и 0,5%  - при оставащ период на договора под една година.

ра година приключи с бум на бързите кредити. Към 31 декември обемът им е достигнал рекордните 4. млрд. лева.  Увеличението е с с 725 млн. лева за година.

Друго право на потребителя е

да се откаже от договора

за кредит до 14 дни от сключването му или от деня, в който получи условията по него. В този случай той не дължи неустойки и обезщетение на кредитора, с изключение на направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.

 

Важно

„При упражняване правото на отказ от договора потребителят трябва да изпрати уведомление до кредитора преди изтичане на крайния срок, в който има право да се откаже (14 дни). След това, в срок до 30 дни, трябва да върне на кредитора изтеглената сума плюс лихвата за дните от отпускането на заема до връщането на главницата, като се прилага посочения в договора лихвен процент. И още нещо важно - правото на отказ важи за заеми над 400 лева, обясняват от "Ние, потребителите". 

 

 

Още по темата