Quantcast

Медия без
политическа реклама

Стартовата заплата на учителите от догодина става 1085 лв.

Въвежда се минимална норма преподавателска работа за педагозите по предприемачество - 700 часа

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
1120 лв. става минималното възнаграждение на старши учителите от 1 януари 2020 г.

От 2020 г. стартовата заплата за учителите ще бъде увеличена от 920 лв. на 1085 лв., а на директорите - от 1140 на 1334 лв. Това предвиждат промени в наредбата за нормиране и заплащане на труда, предложени от просветното министерство. С тях на практика ще се осигури третото поред увеличение на основните работни заплати на педагогическите специалисти, с което МОН се надява да преодолее недостига на преподаватели и да мотивира младите хора да изберат учителската професия.

Повишението ще е с не по-малко от 17% от 1 януари 2020 г. Така минималната заплата на учителите скача от 920 на 1085 лв. Същото се отнася още и за възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора и ръководителите на направление ИКТ. Заплатите на старши учителите и старши възпитателите ще се повишат от 955 лв. на 1120 лв., а на главните учители и главните възпитатели - от 1005 лв. на 1176 лв. Възнагражденията на заместник-директорите се увеличават от 1065 лв. на 1246 лв., а на директорите на образователни институции - от 1140 на 1334 лв.

Първото увеличение на заплатите на учителите без през 2017 г. - с 15%, което по оценки на МОН е било средно с 24%, тъй като не всички педагози са получили еднакво увеличение. Втората стъпка бе през 2019 г. - средно с 18-120%. Плановете на кабинета са през 2021 г. минималната учителска заплата да стане 1200 лв., средната - около 1700 лв., а директорската - около 2000 лв.

В проектонаредбата е направено и допълнение, касаещо учителите от втория гимназиален етап на средното образование, които ще преподават по профилиращия учебен предмет предприемачество в профил „Предприемачески“. За тях се определя минимална норма преподавателска работа, която ще е 700 часа годишно, колкото е тя и за учителите, преподаващи профилиращия предмет технологии. Профилираното обучение ще се въведе за първи път през 2020/21 г. за учениците, които постъпват в 11-и клас. Te ще учат само пет основни предмета - български език, литература, гражданско образование, математика и спорт. Останалото време ще е посветено на избрания от тях профил - предприемачество, хуманитарни науки, чужди езици, обществени науки, софтуерни и хардуерни науки, икономическо развитие и т.н.

 

ТЕХНИЧЕСКИ

Останалите допълнения в наредбата са технически - едното има за цел да поясни правото на педагогическите специалисти да получават допълнителното трудово възнаграждение за придобита професионалноквалификационна степен, а другото е свързано с допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда, като то следва да се изплаща един път годишно. "Промяната е необходима поради нееднозначното тълкуване на характера на възнаграждението за постигнати резултати от труда и се налага във връзка с определянето на месечния осигурителен доход на лицата", поясняват от МОН.

 

Още по темата