Медия без
политическа реклама

Разходите за труд растат с 10% в кризата

В хотелиерство и ресторантьорство и минималната заплата не може да увеличи заплащането

21 Септ. 2020
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Разходите за труд продължават да се увеличават дори в разгара на кризата, когато държавата беше в извънредно положение. През второто тримесечие на годината общите разходи на работодателите за един отработен час на наетите от тях лица нарастват с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2019 г., показва статистика на НСИ.

Най-висок ръст е регистриран в сектор "Операции с недвижими имоти" - с 23.3%, "Образование" - 18.5%, и "Добивна промишленост" - с 13.8%. Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите - с 9.1%, в строителството - с 6.0%. В "Хотелиерство и ресторантьорство", които бяха най-сериозно засегнати от противоепидемичните мерки, увеличение има само с 3.4%.

В образователната система причината за този ръст е ясна - поредната стъпка за увеличение на учителските заплати от януари със 17%. Основното възнаграждение на учителите трябва да се удвои до края на мандата, т.е. последната стъпка е от януари 2021 г. В много от секторите по-високите разходи за труд се дължат най-вече на административното увеличение на минималната заплата с 8.9% на 610 лв. (от 560 лв. преди година).

Второто тримесечие беше периодът с най-голяма безработица след блокирането на държавата. Донякъде увеличението й бе задържано с правителствената схема 60/40, която плащаше част от заплатите и осигуровките на наетите, за да ги спаси от съкращение. Данните за изплатените средства от НОИ обаче показаха изключително ниски осигурителни доходи на подпомаганите.

В разходите за труд НСИ включва начислените средства за работна заплата; разходите за социални и здравни осигуровки; обезщетенията по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Кодекса за социално осигуряване; социалните разходи и надбавки и данъка върху социалните разходи.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?