Медия без
политическа реклама

Над 3/4 от българите трудно покриват ежедневните си разходи

Пак толкова се оплакват от замразени доходи, а 1/3 си ограничават потреблението на енергия

11 Юни 2023
Илияна Димитрова

Делът на хората, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи е над 3/4 (по-точно 76.8%), показва анкетата на Националния статистически институт (НСИ) за наблюдение на домакинските бюджети. 

Данните са за първото тримесечие на 2023 г. и в тях лицата, които имат известни затруднения са 35.8%, трудно покриват ежедневните си разходи 26.8%, а много трудно - 14.2% (като тази последна група се е увеличила с 0.6 процентни пункта спрямо с първите три месеца на 2022 г.).  

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 19.7% от хората, а едва 3.5% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения се увеличава с 1.5 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г.

Анкетирани от НСИ са 5682 души на възраст 16 и повече навършени години от 3053 домакинства. 

Оказва се, че остава висок относителният дял на домакинствата с непроменени доходи в рамките на последните 12 месеца - за 74.6% от лицата. Това е увеличение с 1.6 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. 

Увеличение на доходите са посочили 20.1% от лицата, което е също с 1.6 процентни пункта нагоре.  Същевременно намалява с 3.2 процентни пункта делът на хората, посочили намаление на доходите за последните 12 месеца - те са 5.3%.

Близо 1/3 от хората ограничават потреблението си на енергия - 31.2% са отговорили, че са се ограничавали. Същевременно 28.8% от хората, живеещи в градовете, са посочили, че не могат да си позволят достатъчно потребление на енергия. В селата този процент е още по-голям - 37.8%.

Националната статистика отчита и, че все пак удовлетвореността на хората от живота леко се повишава. Анкетираните дават относително висока оценка на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други хора - средно 7.17 през първото тримесечие на 2022 г. и 7.20 през първото тримесечие на 2023 г. (при скала на измерване от 0 до 10).

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5.71 през първото тримесечие на 2022 г. и се повишава до 5.99 през първото тримесечие на 2023 г. (измерена по същата скала от 0 до 10). 

Последвайте ни и в google news бутон