Медия без
политическа реклама

Минималната студентска стипендия става 85 лв, а максималната - 180 лв.

Мярката ще влезе в сила от началото на втория семестър на учебната 2020/2021 г.

30 Дек. 2020
Илияна Димитрова

Министерският съвет актуализира размера на минималната и максималната месечна стипендия за българските студенти, като минималната се увеличава от 70 на 85 лева, а максималната от 150 на 180 лева, съобщава правителствената пресслужба..

Мярката ще влезе в сила от началото на втория семестър на учебната 2020/2021 г. Според кабинета повишаването на студентските стипендии е "в синхрон с държавната политика за стимулиране на студентите да полагат повече усилия за постигане на по-високи резултати в учебния процес и подобряване на качеството на обучението, както и доближаването му до очакванията на работодателите". Не става ясно как увеличение с 15 и 30 лв. отговаря на тази хвалба.

Иначе е допълнен и механизмът за определяне на средствата за стипендии по висши училища, като за българските и чуждестранни докторанти те се планират съобразно броя на продължаващите от предходната година (според броя на месеците) и утвърдения нов прием. За чуждестранните студенти (без средствата за стипендии за първата година на обучение на приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен) определянето ще е съобразно броя на стипендиантите от предходната година, новоприетите след средно образование и утвърдения прием след виеше образование.

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с 6 млн. лева на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и докторантите, което ще даде възможност на тези училища да повишат размера на стипендиите, предоставяни по успех и/или доход с 20%, каквото е и предлаганото увеличение на минималния и максималния размер на тези стипендии, добавят от правителството.

ПАРИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАН

С друго правителствено постановление е одобрен допълнителен трансфер в размер на 392 490 лв. чрез бюджета на МОН за 2020 г. за Българската академия на науките. Средствата ще послужат за провеждане на изследване от страна на Института за изследване на населението и човека към БАН.

Още по темата