Quantcast
Комисията по досиетата ще обявява само по веднъж принадлежност към ДС | СЕГА
facebook
twitter

България

Комисията по досиетата ще обявява само по веднъж принадлежност към ДС

Повторно публично казване може да има единствено при нови доказателства, обяви Върховният административен съд
1 570
 БГНЕС

Комисията по досиетата има право да обявява принадлежността на едно лице към Държавна сигурност само веднъ и има право да го направи повторно единствено, ако са се появили някакви нови доказателства. Това произтича от тълкувателно решение на Общото събрание на Върховния административен съд (ВАС).

Това означава, че ако Комисията веднъж е обявил принадлежността на един човек към ДС, то не може да го прави втори, трети или четвърти път, защото например той се е кандидатирал за депутат или някаква друга длъжност, за която се минава проверка. 

"Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия няма материална компетентност да се произнася с второ и последващи решения относно едно и също лице, при липсата на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава", написа в решението си ВАС по тълкувателно дело № 9 от 2019 г., което беше образувано по искане на главния прокурор. 

Магистратите се позовават на задължителна разпоредба от закона за досиетата. Те приемат, че второ и последващи решения на комисията са нищожни, ако няма нови доказателства за лицето. Съгласно регламентираните от закона правомощия, Комисията не разполага с правна възможност да „обявява установената и обявена принадлежност“ за лице, по отношение на което вече е влязло в сила нейно решение за установяване и обявяване на такава. Такова правомощие на Комисията не е предвидено в закона, както и го няма в неговата цел, твърдят магистратите.

Върховните съдии приемат, че с публикуване на първото решение, с което се обявява принадлежност, обществеността е информирана и е постигната целта на закона. С последващото решение на Комисията не  установява принадлежност на лицата, а се обявява вече установена такава.  "В съответствие с предписаното от закона правомощие, извършването на проверка относно конкретно лице, за което се констатира предходно произнасяне с влязъл в сила административен акт, установяващ принадлежността му към органите, предполага единствено позоваване на този акт, а не ново произнасяне на Комисията, с което да се обяви установената и обявена вече негова принадлежност в резултат на извършена по-рано проверка.", пише в решението.

Комисията има правомощие да постанови последващо решение по отношение на едно и също лице за обявяване на неговата принадлежност, независимо от това в какво качество е обследвано то, само когато се появят нови доказателства за принадлежност, посочват в заключение магистратите.

Още

България сложи кръст на "Магнитски"

19.09.2022

Екип на Сега

10857
Съд нареди и бащата на братя Найденови да падне от списъка Магнитски

29.10.2021

820
ЦИК смята машинния вот за работа на правителството

25.08.2022

Обновена

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

1510