Медия без
политическа реклама

Без присъствени занятия и изпити в СУ до края на септември

28 Авг. 2020
Илияна Кирилова

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков удължи до края на септември въведените в университета ограничения покрай извънредната обстановка заради коронавируса. До края на месеца ще бъде удължена забраната за присъствени занятия, която ще засегне основно задочните студенти, защото учебната година за останалите се открива на 1 октомври. По електронен път ще се провеждат и поправителните изпити. 

Забранени до края на месеца остават всички масови мероприятия. Ограничения се допускат само в крайни случаи, като при тях се допуска максимум 30% заетост на капацитета на съответната зала. 

Администрацията на университета ще работи присъствено, но за отделни служители по преценка на ръководителя им се допуска работа от дистанцията. И през септември звената на университета ще изготвят ежеседмични графици за определяне на присъстващите и работещи от дистанция служители. По електронен път ще се взема и решенията на академични, катедрени, факултетни съвети. Със заповедта на ректора се удължават и ограниченията при провеждане на процедури за заемане на академични длъжности и за защита на дисертации и дипломни работи. Те ще се провеждат електронно или ще се отлагат за друга дата. 

Още по темата