Quantcast

Медия без
политическа реклама

Преболедувалите COVID-19 се оказаха освободени от карантина

В заповедите на здравния министър има две различни дефиниции на близък контактен

Pixabay

Без много шум министерството на здравеопазването е предвидило изключения от задължителната карантина за COVID-19, които са влезли в сила малко преди Коледа. Тогава в една от заповедите на министъра, с която антигенните тестове бяха приравнени на PCR-ите, е дописано, че близки контактни, оздравели като потвърдени случаи на COVID-19, се считат за лица с нисък риск за предаване на SARS-CоV-2 и не подлежат на задължителна карантина. Периодът, в който са освободени от карантина, е до три месеца от лабораторното потвърждаване на инфекцията.

Изключението също има изключения - то не важи за случаите, когато хората работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване като специализирани институции за предоставяне на социални грижи или затвори.

Заповедта, в която е описано въпросното изключение е №724 от 22 декември. Малко граждани биха погледнали тази заповед, защото тя се отнася до реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19. Заповедта с правилата за поставяне под карантина е друга и е в сила от 22 октомври. Тя не е променяна, нито е отменяна. На сайтовете на някои РЗИ продължава да е публикувана само тя, но не и новата с изключенията от правилото. Така е например на сайта на РЗИ-Търговище. Такова изключение няма и в дефиницията на близък контакт, публикувана на най-достъпния портал с информация за коронавируса - coronavirus.bg. То обаче е вписано в дефиницията за случай на COVID-19 на същия сайт, което би създало объркване доколко е в сила.

Регионалните здравни инспекции без съмнение знаят кое правило да използват в такива случаи. Тази разнопосочна информация обаче би затруднила хората да проследят какво трябва да направят в свой интерес. За да се освободи от евентуална карантина човек, прекарал COVID-19, той трябва да има доказателство за заболяването - направен положителен тест. Много хора обаче, особено ако сред близките има потвърден случай на COVID-19, не вземат болничен, тъй като имат право на карантина като контактни. Така не могат да се освободят от карантина, ако в следващите 3 месеца например техен колега се окаже положителен.

С навлизането на по-евтините антигенни тестове пък много фирми тестват редовно служителите си и това поражда друг казус. Служител на столичен завод разказа, че един от ежедневните тестове, на които го подлагат работодателите му, е излязъл положителен. Тъй като той не проявява симптоми, си прави на своя воля втори тест, който е отрицателен. РЗИ обаче в такъв случай държи на положителния тест и отказва да го освободи от карантина, въпреки че всеки положителен антигенен тест следва да се потвърди от PCR, а в случая това не е направено. От столичната инспекция обясниха, че е важен положителният резултат, освен ако отрицателният не е от тест в същия ден от същата лаборатория.

От министерството на здравеопазването обясниха пред "Сега", че противоречие няма. В едната заповед (Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г.) са определени кръгът от лица, които подлежат на карантина след контакт със заразен с COVID-19, а в другата са определени изключенията от обхвата на първата заповед. Според юристи, до които "Сега" се допита, в сила е последното определение, но заповедите следва да се синхронизират, като се отмени старата дефиниция от октомврийската заповед.

"Тази промяна в заповедта е доказателство, че когато става дума за сериозни ограничения, каквото е карантината, е необходима внимателна преценка относно целта на ограничението и пропорциолността. Според научните данни до този момент преболедувалият COVID-19 е малко вероятно да се зарази отново и то в рамите на три месеца след оздравяване. Ето защо няма причина той да бъде поставян под карантина, защото е бил близък контактен на потвърден случай. Разбира се, беше добре да се обмисли как да се регламентира, така че няма противоречия при прилагането на заповедите на МЗ", коментира пред "Сега" и специалистът по медицинско право Мария Шаркова.

Ключови думи:

карантина, РЗИ, заповеди, COVID-19

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?