Медия без
политическа реклама

Красимир Вълчев: Стратегията за детето трябва да се прецизира

10 Май 2019
Илияна Кирилова

"Стратегията за детето трябва да се прецизира. Тя е необходима, но е нужно по-продължително обсъждане", обяви министърът на образованието Красимир Вълчев пред "България он еър". "Държавата нито има намерението, нито има капацитета да се меси във всяко едно семейство. Моят опит доказва, че всеки един документ може да бъде допълнително обсъден и подобрен. Това трябва да се случи", каза той.

Не може да се допусне, че всички родители са напълно отговорни към децата си, смята министърът. "Детето има права. То трябва да бъде отглеждано в семейна среда, да се подпомага семейството. Но в редки случаи имаме и безотговорни родители. Това го виждаме и по отношение на правото на образование. Детето има свои собствени права, които трябва да бъдат гарантирани. Правото на образование е задължение на родителите, но ние имаме голям брой деца, в които семейства липсва отговорност на родителите към образованието. Тогава държавата трябва да има по-силна функция", смята Вълчев.

Преди две седмици премиерът Бойко Борисов нареди Националната стратегия за детето да бъде оттеглена и преработена. В нея се предвижда въвеждане на пълна забрана за телесно наказание над деца, криминализиране на домашното насилие и ефективна работеща система за превенция. Също така се планират още нормативни промени, с които да се засили изграждането на приобщаваща среда с цел приобщаването на децата с увреждания, децата от различен етнически произход и децата от различни уязвими групи.

Стратегията дава твърде големи правомощия на социалните служители и на държавата, изземва функции на родителите и семейството, отваря твърде много врати за неправомерно отнемане на децата, за анонимни необосновани сигнали за родителско насилие, обяви Светият синод.