Медия без
политическа реклама

Избор на пенсионна формула ще е възможен до 2023 г.

Ще дадем възможност на хората да се пенсионират и по старата методика, каза социалният министър

22 Март 2019
Илияна Кирилова

Правото на избор по коя формула да бъде изчислен индивидуалният коефициент за пенсия ще важи за следващите 4 г., т.е. до началото на 2023 г. Това съобщи днес социалният министър Бисер Петков.

"Никой няма да бъде ощетен. Това, което правим, са разчети със съдействието на НОИ и подготовка на конкретни текстове за изменение в Кодекса. Говоря за преходна разпоредба, с която да се даде правна възможност на лицата при пенсиониране и изчисляване на индивидуалния им коефициент да изберат да участват и периодите, които с промените беше решено да отпаднат. Тоест, ако бъде подкрепена такава промяна, в бъдеще хората ще имат възможност, при заявяване за отпускане на пенсия, да поискат тя им да бъде изчислена и по старата методика, която беше действаща до края на 2018 г.”, коментира Петков.

От думите на министъра се разбира, че хората ще имат право да изберат да се пенсионират не само с трите години между 1997 и 1999 г., но и с трите най-благоприятни преди 1997 г., защото именно това беше старата методика. Първоначално управляващите имаха колебания дали да позволят да важи правилото за "златните" години преди 1997 г., тъй като за него се знае от 2015 г., а "сюрпризът" в бюджета на държавното обществено осигуряване в края на м.г. беше за отпадането на периода 1997-1999 г.

Петков обясни, че към момента могат да бъдат оценени ефектите в рамките на средносрочната бюджетна прогноза. „Знаете, че планирането върви в този период и затова предложението, което ще бъде направено, е тази възможност. Тя е преходна разпоредба и трябва да бъде за определен срок, да бъде валидна до началото на 2023 г., тоест период за 4 години напред”, посочи министърът. Това изявление е любопитно от гледна точка на досегашния стремеж на експертите да изкарат щетите нищожни - 9 млн. лв. за тази година в бюджета за пенсии на НОИ, който наближава 10 млрд. лв.

Хората, които вече са подали заявление или са получили пенсия според новите изчисления, ще имат 6 месеца, за да поискат преизчисляването й по старата формула, каза още Петков. По-рано обаче стана известно, че поради 4-месечния период за проучване на документите, до момента няма отпусната пенсия по новите правила.

„Още веднъж уточняваме, че промяната няма никакво отношение към настоящите пенсионери. Тоест в бъдеще повечето хора ще бъдат благоприятно засегнати от измененията в пенсионната формула, а за друга част от тях те ще бъдат неутрални, в смисъл, че ще могат да се пенсионират по досегашния ред”, каза още министърът.

Още по темата